A TANÍTÁS FONTOS SZEREPE

Mi a tanulsága Ezsd 7:6, 10 verseinek a helyes vallási tanítás fontosságát illetően?

Ezsdrás úgy készült fel az Izrael népe körében végzett nagyobb szolgálatára, hogy tiszta szívből Istennek szentelte magát és elhatározta: tanulmányozni, gyakorolni és tanítani fogja Isten Igéjét (Ezsd 7:6, 10). A bibliaszöveg szó szerint azt mondja, hogy az Úr törvényének tanulmányozására, cselekvésére és tanítására szentelte magát.

Ellen G. White mélyebb bepillantást enged a kérdésbe: „Az Áron fiaitól származó Ezsdrás papi kiképzésben részesült; ezenkívül a méd-perzsa birodalom mágusainak, csillagjósainak és bölcseinek írásaiban is jártasságra tett szert. De nem volt megelégedve saját lelkiállapotával. Istennel teljes összhangra, bölcsességre vágyott, hogy véghez tudja vinni Isten akaratát. Ezért »szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét« (Ezsd 7:10). Ez Isten népe történelmének, a próféták és királyok írásainak szorgalmas tanulmányozására késztette. A Biblia történelmi és költői könyveit kutatva akarta megtudni, miért engedte meg az Úr Jeruzsálem lerombolását és népe fogságba vitelét pogány földre” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 376. o.).

„Ezsdrás fel akarta éleszteni a Szentírás tanulmányozása iránti érdeklődést. Ez a törekvése együtt járt a Szent Iratok megőrzése és sokszorosítása érdekében kifejtett élethosszig tartó lelkiismeretes munkájával. Összegyűjtötte a Törvény minden példányát, amit csak fel tudott kutatni. Lemásoltatta és szétosztotta őket. Az így sokszorosított és sok ember kezébe helyezett tiszta Ige felbecsülhetetlen értékű ismeretet nyújtott” (i. m. 377. o.).

Figyeljük meg: Ezsdrás megismerte a pogányok szokásait, de meglátta, hogy nem helytállóak, ezért az igazság forrásából, vagyis Isten Igéjéből és az Úr törvényéből akarta megismerni az igazságot. A világi egyetemeken tanultakból igen sokat el kellett felejtenie, hiszen azok nagy része helytelen volt. Végtére is vajon mennyire válhattak volna hasznára „a méd-perzsa birodalom mágusainak, csillagjósainak és bölcseinek írásai”?

Hogyan kell ma is elfelejtenünk sok mindent abból, amit a világ tanít?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: