ARTAXERXÉSZ RENDELETE

Olvassuk el Ezsd 7:11-28 szakaszát! Milyen részei voltak a király rendeletének? Miért volt mindez fontos Izrael népe számára?

Artaxerxész rendelete emlékeztet arra az írásra, amit Círusz először adott ki. A király azt tanácsolja mindenkinek, aki hajlandóságot érez magában, főleg a papi családok tagjainak, hogy vállalják az utat Jeruzsálembe. A Murashu történelmi iratok szerint a zsidók többsége végül is Perzsiában maradt (Eszter története is mutatja), de voltak, akik alig várták, hogy új életet kezdhessenek őseik földjén. A király megjegyzéseinek a zöme az Eufráteszen túli terület kincstárnokainak szól. Nekik kellett ellátniuk Ezsdrást mindazzal, amire szüksége volt a város helyreállításához és „hogy megékesítse az Úr házát” (Ezsd 7:27). Végül a király meghagyta Ezsdrásnak, hogy biztosítsa az Úr, valamint az ország törvényének betartását a tartományban, állítsa fel a bírósági rendszert. Minden társadalomban fontos annak a rendnek és szervezetnek a megléte, amire a parancs kitér. A király tehát megkönnyítette Ezsdrás és az izraeliták dolgát, akik országuk helyreállításán fáradoztak.

Vajon azt jelzi a király érdeklődése a város és a templom újjáépítése iránt, hogy ő is elfogadta Ezsdrás Istenét? „Izráel Istene… kinek hajléka Jeruzsálemben van” (Ezsd 7:15) – mondta Artaxerxész. Az Izrael Istenére vonatkozó kifejezés arra utal, hogy a király egy helyi istenségnek tartotta az Urat, akinek ajándékokkal kell a kedvében járni. Nem akarta, hogy megharagudjon rá és a fiaira (Ezsd 7:23). Megjegyzendő továbbá, hogy Kr. e. 457 volt a perzsa uralom elleni egyiptomi felkelés éve is. Engedékeny tetteivel a király valószínűleg biztosítani akarta Júda tartományának hűségét.

Sajnos Artaxerxész nem fogadta el Isten hitét, még Ezsdrással és Nehémiással való kapcsolata dacára sem. Legalábbis a szövegben semmi nem utal rá, hogy hitre jutott volna. Ezek szerint az Úr képes még azokat is felhasználni földi céljai végrehajtása érdekében, akik nem tértek meg.

Hogyan tanulhatunk meg bízni Isten mindenható hatalmában a sok fájdalom és szenvedés között is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: