A FOGLYOK ELSŐ CSOPORTJÁNAK VISSZATÉRÉSE

Olvassuk el Jer 25:11-12, 29:10 és Dán 9:1-2 verseit! Mikor tért vissza a foglyok első csoportja? Melyik prófécia teljesedett ekkor?

Az Úr késztetésére engedélyezte Círusz az első csoport visszatérését, ezzel teljesült Jeremiásnak a hetven évről szóló jövendölése. A próféta leírta, hogy Babilon uralma alatt Júda országa hetven évre elhagyatott marad (ez be is következett Kr. e. 606–605 és 538–537 között), majd Isten utat enged a foglyok visszatérésének. Jeremiás írásait tanulmányozva Dániel megértette, hogy eljött a hazatérés megígért ideje.

Dániel 9. fejezetében a próféta zaklatott volt, mert már csaknem letelt a hetven év, mégsem látszott jele a változásnak, és már felemelkedett a Perzsa Birodalom. Dániel bánatában Istenhez fordult, kegyelemért és ígéretei teljesítéséért könyörögött. Az Úr pedig még abban a fejezetben (Dán 9:24-27) biztosította, hogy Ő mindenre odafigyel, eltervezte a jövőt, amelynek részeként a Szabadító majd meghal népe bűneinek engeszteléséül, igazságot hoz és beteljesíti az áldozati rendszert. Lényegében Isten ezt mondta: „Ne aggódj, Dániel! Eljön majd az igazi Szabadító (Jézus), és most elküldök egy szabadítót hozzátok is.” Nem sokkal később az Úr indította Círuszt, Perzsia királyát, hogy adja parancsba a foglyok elengedését. Az Úr mindig betartja ígéreteit (lásd Dániel 10. fejezetét azzal kapcsolatban, hogyan lépett közbe népe jólétének biztosítása érdekében a hazájukban).

Ezsdrás könyve 1. fejezete feljegyzi Círusz rendeletét, amelyben kijelentette, hogy Izrael szabadon visszatérhet Jeruzsálembe és megépítheti az Úr házát. Ez a parancs valamikor Kr. e. 539-537 között keletkezett. A király nemcsak egyszerűen elengedte a népet, hanem arról is gondoskodott, hogy ajándékokkal és adományokkal térhessenek vissza, köztük a Nabukodonozor által elhurcolt, eredeti templomi edényekkel. Ez az epizód eszünkbe juttatja, hogy sok-sok évvel korábban hogyan hagyták el az izraeliták Egyiptomot: Isten indította az egyiptomiakat is, hogy ajándékozzák meg a távozó népet. A Júdába visszatérők első csoportja nagyjából ötvenezer fő lehetett, akik között valószínűleg voltak más területekről származó nők és gyerekek is.

Még milyen történelmi próféciák teljesedtek pontosan a bibliai ígéretek szerint? Hogyan vigasztalnak ezek, emlékeztetve, hogy Isten ismeri a jövőt és bízhatunk ígéreteiben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: