TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Hű tanúbizonyság” c. fejezet, 360-366. o.

„Azt a munkát, amit a tanítványok végeztek, nekünk is végeznünk kell. Legyen minden keresztény misszionárius! Megértő és könyörülő szívvel szolgáljunk a segítségre szorulóknak! Önzetlen buzgósággal igyekezzünk könnyíteni a szenvedő emberiség fájdalmán!…

Tápláljuk az éhezőket, ruházzuk fel a mezíteleneket és vigasztaljuk meg a szenvedőket és lesújtottakat! Szolgáljunk a kétségbeesett embereknek, és ébresszünk reményt azokban, akik már minden reményüket elvesztették!

Az önzetlen szolgálatban megnyilvánuló krisztusi szeretet inkább képes megjavítani a gonosztevőt, mint a fegyver és a törvényszék… A kárhoztatás miatt megkeményedett szívet sok esetben meglágyítja Krisztus szeretete” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 62-63. o.).

„A rabszolgaság, a kasztrendszer, a faji előítélet, a szegények elnyomása, a szerencsétlen sorsúak elhanyagolása – mindezeket keresztényietlen hozzáállásnak nevezte, amelyek komolyan veszélyeztetik az emberiség jólétét. Az Úr arra hívta el egyházát, hogy az efféle gonoszságokat eltörölje” (A Generál Konferencia akkori elnöke, A. G. Daniells beszéde Ellen G. White temetésén. Life Sketches of Ellen G. White. 473. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Számtalan ember, csoport és szervezet igyekszik enyhíteni a világban meglévő nehézségeken. Ebbe a munkába milyen egyedi erőt, meglátást, forrást vihet a Hetednapi Adventista Egyház?

2) Fel tudunk idézni olyan alkalmat, amikor a gyülekezetünk bátorított bennünket valamire, támogatást nyújtott? Ennek a tapasztalatnak az alapján hogyan tudunk mi is bátorítani másokat?

3) Az igazságtalanság és a szegénység enyhítésével kapcsolatban milyen kezdeményezésekről tudunk, amelyeket ma a Hetednapi Adventista Egyház világszerte végez? Hogyan járulhatunk hozzá az egyháznak ehhez a tevékenységéhez?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten valóban arra hívja a keresztényeket, bennünket, hogy mások szolgálatára álljunk, segítsünk a megsebzetteken, a szenvedőkön, az elnyomottakon. Mindannyiunknak van egyéni felelősségünk ezen a téren, de sokkal eredményesebbek lehetünk, ha együttműködünk a segítségnyújtásra összpontosító közösségként, egyházi családként.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: