Isten szolgáinak közössége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 32:1-14; 2Korinthus 2:14-16;

Efezus 2:19; Filippi 2:15; Zsidók 10:23-25; 1Péter 2:12

„A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk” (Zsid 10:23-24, RÚF).

A keresztények küldetésének teljesítése közben nem becsülhetjük le, hogy milyen nagy jelentősége van az egyháznak, a hívők szervezett közösségének. Említettük a kihívásokat, amelyekkel szembenézünk, ha küzdeni akarunk az igazságtalanság és a szegénység ellen. Hittestvéreink közösségé­ben összefogva áldást hozhatunk a többi embernek.

Megkísérthet viszont, hogy ettől eltérjünk, ha csak a saját gyülekezetünk/egyházunk működésére figyelünk, és közben elfeledkezünk arról, hogy létezésünk oka a világot szolgálni, ahová Isten helyezett bennünket. Egyházi testületként nem szabad figyelmen kívül hagynunk a körülöttünk megnyilvánuló szenvedést és gonoszságot! Krisztus nem függetlenítette magát ettől, tehát mi sem tehetjük. Hűségesen végezzük megbízatásunkat, hirdessük az evangéliumot, és a prédikálás mellett segítsünk az elnyomott, éhező, ruhátlan és gyámoltalan embereken is!

Egyházi közösségként és szervezetként, együtt képezzük Krisztus testét (lásd 1Kor 12:12-20). Ezért tehát úgy kell járnunk, kapcsolatot kezdeményeznünk, amint Jézus tette. Szolgáljunk a mai világban Jézus kezeként, lábaként, hangjaként és szíveként!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: