TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „A menny előíze” c. fejezet, 364-372. o.

„Az eget és földet átkutathatjuk, s végül rájövünk, hogy Isten egyetlen igaz­ságot sem nyilatkoztatott ki olyan hatalmasan, mint azt, hogy az ínségeseken segítenünk kell. Ez a Krisztusban rejlő igazság. Ha a Krisztus nevét vallók ennek az aranyszabálynak elveit gyakorolják, akkor ugyanaz az erő kíséri majd az evangéliumot, mint az apostolok idejében” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház, 120-121. o.).

„Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást – ez a legjobb ajándék, mellyel mennyei Atyánk megajándékozhat. Ez a szeretet nem fellángolás, hanem isteni alapelv, maradandó erő. A meg nem szentelt szívből nem eredhet, az nem is hozhatja létre. Csak abban a szívben található, amelyben Jézus uralkodik… Ha ezt a szeretetet szívünkbe fogadjuk, életünket megédesíti, és nemesítő befolyást áraszt egész környezetünkben” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 363. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Amint a héten is láttuk, továbbra is az evangélium késztet bennünket a másokért végzett tettekre, mert Jézus is értünk cselekedett. Ennek fényében mennyire értjük és értékeljük azt, ahogyan Isten bemutatta a szeretetét irántunk?

2) Talán közösségi és politikai színtérre is bevon bennünket az, ha felemeljük a szavunkat azokért, akik magukért nem tudnak szólni, ha békességre törekszünk és hasonló dolgokat végzünk. A Hetednapi Adventista Egyház viszont az állam és az egyház szétválasztása mellett áll. Mi a különbség a helytelen politikai aktivitás és aközött, hogy az ember társadalmi szinten szót emel valamiért és a békességre törekszik?

3) A környezetedben vagy a világon másutt tapasztalt gonoszság és elnyomás milyen helyzetének megoldásáért akarsz imádkozni?

ÖSSZEFOGLALÁS: Aki Krisztus követője lesz, annak sok szempontból megváltozik az élete, többek között a szegények és az elnyomottak védelmezésének szenvedélye ébred fel benne. Ez soha nem volt könnyű, sem népszerű feladat, de átalakítja a fontossági sorrendünket és arra sarkall, hogy gyógyítsuk a sebeket magunk körül.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: