SZÓT EMELNI A MAGUKÉRT SZÓLNI NEM TUDÓKÉRT

Salamon azt írta, hogy van „ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak” (Préd 3:7). Igaz, de egyikünk számára sem könnyű megtalálni ebben a helyes egyensúlyt. Viszont amikor szót kell emelni az elnyomottakért és a magukért szólni nem tudók érdekében, talán egyházunk vétkes abban, hogy túlságosan hallgattunk, amikor pedig a szavunkat kellett volna hallatnunk? És mi a helyzet azzal, hogy jóval győzzük meg a gonoszt? A keresztények gyakran mondják, hogy legyünk Jézus keze és lába, ez utal a gyakorlati szolgálatra, amit Isten elvár tőlünk. A Bibliában bemutatott prófétai szerepben viszont Isten elsősorban arra hív, hogy az Ő hangjaként, az Ő nevében szóljunk, emeljük fel a szavunkat azok mellett is, akiket meg akar védeni (lásd Zsolt 146:6-10).

Mit tanít Ézs 58:1-10 szakasza nekünk, akik már más időben, helyen és körülmények között élünk? Valójában mennyit változott a világ azóta, hogy Ézsaiás leírta az üzenetét?

Sosem volt népszerű a próféták igazságra szólító hangja. Őket azonban Isten szava késztette, megértették, mennyire vágyódik az Úr az igazságra, átérezték a szegények és az elnyomottak sanyarú helyzetét, a legjobbat akarták koruk társadalmának, ezért volt bennük bátorság ahhoz, hogy a saját korukban és környezetükben szót emeljenek azokért, akiknek nem volt hangjuk, még ha ellenállással, kényelmetlenségekkel és veszéllyel kellett is szembenézniük (lásd 1Pt 3:17). Az evangéliumról alkotott felfogásunk alapján és mivel Jézus arra hív, hogy Őt mutassuk be az embereknek, a hetednapi adventisták sokat tehetnek a világban megnyilvánuló gonoszság ellen. „A hetednapi adventisták hiszik, hogy a keresztények társadalmi felelősségének fontos része fellépni a nyomor és a vele járó igazságtalanság enyhítése érdekében. A Bibliából világosan kitűnik, hogy Isten különösen odafigyel a szegényekre, valamint arra, mit tegyenek a követői azokért, akik képtelenek ellátni magukat. Isten minden embert a saját képére teremtett, áldása mindenkié (Lk 6:20). A szegényekért munkálkodva Jézus példáját és tanítását követjük (Mt 25:35-36). A hetednapi adventisták lelki közösségként szót emelnek a szegények igazságáért: »Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma« (Péld 31:8) és azok ellen, akik »elrabolják népem szegényeinek igazságát« (Ézs 10:2). Istenhez csatlakozunk, aki »felkarolja… a szegények jogát« (Zsolt 140:13, RÚF)” (A Hetednapi Adventista Egyház Hivatalos Nyilatkozata A Globális Szegénységről. 2010. június 24.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: