TÖREKEDNI A BÉKESSÉGRE

Olvassuk el Mt 5:9 versét! Hogyan lehet Jézus szavai szerint élni ebben a világban? Mennyire lehetünk eredményesek (lásd Mk 13:7)?

A fegyveres konfliktusok rengeteg fájdalmat okoznak. A háború veszteségei közé számíthatjuk a közvetlen áldozatokat, a széttört életeket, a fegyverkezésre fordított figyelmet és anyagi erőforrásokat, amelyekkel máskülönben az emberi szükségleteket lehetett volna enyhíteni, valamint még a „győztesek” oldalán is a túlélők és a veteránok folyamatos szenvedését. Azután ott vannak a kisebb konfliktusok, amelyek sebeket hagynak számtalan ember életén, családokban és közösségekben. Tehát az igazság vágya mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felszólítást, hogy törekedjünk a békességre.

Jézus evangéliumának szívében van Isten kegyelmes és hatalmas tette: megbékéltette a bűnös embert a Teremtővel (lásd 2Kor 5:18-21). Az így nyert békesség lesz a minta számunkra, hogy mi is a békesség „követei” legyünk.

Hogyan élhetünk Ézs 52:7 szerint?

A békesség evangéliuma lesz a motivációnk, a mintánk és a forrásunk ahhoz, hogy az erőszakos világban a békességre próbáljunk törekedni. „Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek és áldásos befolyását másokra is szétárasztja. A békesség Lelke harmatként üdíti fel azt a szívet, amely a világi hajszában megfáradt és azt megelégelte” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház, 30. o.).

Jézus kijelentette: „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak” (Mt 5:9). A gondolatot azonban tovább is vitte. Nemcsak azt erősítette meg, hogy nem szabad ölni, hanem még azt is hozzátette, hogy ne haragudjunk, ne tartsunk haragot (lásd Mt 5:21-26), szeressük az ellenségeinket, imádkozzunk azokért, akik üldöznek (lásd Mt 5:43-48). Ez azt jelenti, hogy aktív lépéseket kell tennünk a javukért. Számtalan megindító történet van olyan emberekről, akik a világ problémás helyein a békéltetésre szentelték az életüket, és így egy időre felvillanhatott a megbékélés, a gyógyulás. Sokan enyhítették a konfliktusok által okozott igazságtalanságokat és szenvedést.

A gyülekezetünk hogyan tud részt vállalni a helyi békéltetésben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: