TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Velünk az Isten” c. fejezet, 11-18. o.; A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Szolgálatra váltott meg” c. fejezet, 56-64. o.

„Isten az egész földre mint szőlőskertjére formál jogot. Bár most a föld a bitorló kezében van, de mégis Istené, a megváltás által nem kevésbé, mint a teremtés által. Krisztus a világért hozta áldozatát. »Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta« (Jn 3:16). Ebben az ajándékban az ember minden más ajándékot is megkap. Az egész világ naponta részesül Isten áldásaiban. Minden csepp eső, a hálátlan emberiségre áradó minden fénysugár, minden falevél, minden virág és gyümölcs Isten nagy türelméről és csodálatos szeretetéről tanúskodik” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 204-205. o.).

„Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs rabszolga, sem szabad. Krisztus drága vére mindenkit eggyé kovácsol (lásd Gal 3:28; Ef 2:13). A szenvedő emberiség kiáltását minden valláskülönbséget félretéve meg kell hallanunk… Mindenütt vannak segítségre és együttérzésre szoruló özvegyek, árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és éppoly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és Isten sáfáraiként a keresztények felelősek értük” (i. m. 268-269. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Ha jóra törekszünk, segítünk az embereken, hogyan állhatunk ellen a kísértésnek, hogy ezáltal jobbnak gondoljuk magunkat vagy érdemeket próbálnánk szerezni Isten előtt?

2) Vajon olyan közösség a gyülekezetünk, amelyben „nincs különbség”, mert mindenki egy Krisztusban? Hogyan valósulhat ez meg még inkább közöttünk? Vajon a gyülekezetünkre mennyire jellemző a befogadó lelkület?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten a megváltási tervben fejezte ki a szeretetét, amit Jézus élete és áldozata mutatott be. Ezáltal kínál Jézus az embernek bűnbocsánatot, életet és reményt. Kegyelme várományosaiként igyekszünk ezt másoknak is továbbadni, nem azért, mintha ezzel üdvösséget érdemelnénk, hanem azért, mert Isten erre teremett meg és teremtett újjá. Az evangélium ezért átformálja az emberi kapcsolatokat, és arra késztet, hogy szolgáljunk, főként azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: