AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM

A kereszténység egész történelme során hangzik az evangélium átformáló hívása és kérése „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). Ám A jelenések könyve bemutatja, hogy a vég idején újult erővel hirdetik az üzenetet – a Jézusról szóló jó hír egészét.

Olvassuk el Jel 14:6-7 verseit! Hogyan jelenik meg az angyalnak a 7. versben található jellegzetes üzenetében az evangélium legáltalánosabb, Jn 3:16 versén alapuló összefoglalása?

Jel 14:7 összefog három, a tanulmányunkban már eddig említett döntő elemet, ami azt mutatja az egész bibliai történetben, hogy Isten figyelmét nem kerüli el a rossz, a szegénység, sem az elnyomás.

Ítélet. A történelem során az elnyomottak újból és újból ítéletért kiáltottak, hogy történjen igazságszolgáltatás. Milyen jó, hogy a Biblia leírása szerint Isten meghallja a nyomorúságban szenvedők kiáltásait! A zsoltárok könyve például gyakran kifejezi, hogy az ítélet jó hír azoknak, akiket igazságtalanság ér.

Istentisztelet. A héber próféták írásaiban gyakran összekapcsolódik az istentisztelet és a jó cselekedetek témája, különösen akkor, amikor a magukat Isten népének vallók ájtatosságával szemben felsorolják, hogy mennyi rosszat tettek és tesznek folyamatosan. Ézsaiás 58. fejezetében például Isten határozottan kijelenti, hogy leginkább olyan tiszteletre vár, ami jótettekben, a szegényekről és a rászorulókról való gondviselésben mutatkozik meg (lásd Ézs 58:6-7).

Teremtés. Amint láttuk, az az egyik alapvető eleme Isten igazságra szólító szavának, hogy az egész emberiség egy családba tartozik, mindannyiunkat a saját képére teremtett és egyaránt szeret. Isten szemében minden ember érték, senkit nem szabad kizsákmányolni, elnyomni valaki más igazságtalan nyeresége érdekében, a kapzsisága miatt. Az evangélium végidei hirdetése nyilván széleskörű, messze ható felhívás arra, hogy a bűnös emberek fogadják el az Isten által felkínált megmentést, megváltást és helyreállítást. Tehát még az igaz és hamis istentisztelet, valamint az üldözés (lásd Jel 14:8-12) kérdései között is lesz egy népe Istennek, amely még a legszörnyűbb gonoszságok idején is kiáll az igazság, Isten parancsolatai és Jézus hite mellett.

Hogyan tudunk úgy segíteni a nehézséggel küzdőknek, hogy közben a hármas angyali üzenet reménységéről és figyelmeztetéseiről is beszélünk nekik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: