TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A bőkezű gyülekezet” c. fejezet, 221-227. o.

„Az Üdvözítő drága életét adta oda azért, hogy megalapítson egy egyházat, amely képes lesz arra, hogy törődjön a megszomorodott és megkísértett lelkekkel. A hívőknek egy csoportja szegény, tanulatlan és tudatlan lehet. Krisztussal együtt azonban mégis elvégezhetnek valami munkát az otthonukban, a szomszédságukban, a gyülekezetben és még a tőlük távol eső vidékeken is, amelynek az eredményei olyan messzire is elérnek, mint az örökkévalóság” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 546. o.).

„Az önzetlen bőkezűség az ősegyházat örömmel töltötte el, mert a hívők tudták, hogy fáradozásuk segíti eljuttatni az evangélium üzenetét a sötétségben lévőkhöz. Jótékonyságukkal bizonyították, hogy nem hiába nyerték el Isten kegyelmét. Csak a Lélek általi megszentelődés hozhatja létre ezt az áldozatkészséget! A hívők és a hitetlenek szemében ez a kegyelem csodája volt” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 227. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan hasonulhat a gyülekezetünk közössége ahhoz, amit Az apostolok cselekedetei első néhány fejezete bemutat? Milyen gyakorlati lépéseket tehet meg a gyülekezet vezetősége, hogy ebbe az irányba terelje a közösséget?

2) A világszéles Hetednapi Adventista Egyház az e heti tanulmányban tárgyalt elveket alkalmazva osztja el a tizedből és az adományokból befolyt összeget a világ térségei között. Milyen előnyökkel jár ez a rendszer, az, hogy így osztjuk meg erőforrásainkat?

3) Róma 12. fejezetének az életre vonatkozó tanításai reálisak, kivitelezhetők a gyakorlatban, a „való életben”? Vagy inkább idealizált „szentképeknek” tekinthetők?

ÖSSZEFOGLALÁS: A tanítványok és az első hívők elindultak Jézus misszióparancsának és a Szentlélek erejének késztetésére, hogy a lehető legszélesebb körben hirdessék Jézus üzenetét és végezzék a küldetést, amit rájuk bízott. Az őskeresztény egyház Jézus és a héber Szentírás tanításaiból merítve újfajta közösséggé vált. Javaikat megosztották a szükségben lévőkkel – a köreiken belül és kívül egyaránt. Az első keresztény vezetők arra bátorították a hívőket úgy a saját példájukkal, mint a leveleikben feljegyzett tanításukkal, hogy hűséges, szolgáló életet éljenek, különösen törődjenek a nehéz helyzetben lévőkkel.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: