TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Az irgalmas samaritánus” c. fejezet, 420-425. o.; „Legkisebb atyámfiai” c. fejezet, 542-547. o.; Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, „Áthidalhatatlan szakadék” 174-182. o. és „Ki az én felebarátom?” c. fejezet, 262-270. o.

„Krisztus ledönti az önzés és a nemzetiségi előítélet által emelt válaszfalat, s helyette az egész emberiség iránti felebaráti szeretetet tanítja. Kiemeli az embert az önzés szűk látóköréből. Megszünteti a nemzeteket elválasztó összes mesterséges különbségeket és határokat. Nem tesz különbséget szomszéd és idegen, barát és ellenség között, hanem azt tanítja, hogy minden ínséges lélek felebarátunk, s az egész világ a munkaterületünk” (Ellen G. White: Krisztus követése. Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház, 42. o.).

„Ennek az aranyigazságnak alapelve: a kereszténység alapelve. Ezt bármilyen módon megváltoztatni: csalás. Vallás, mely arra tanítja híveit, hogy kevéssé értékeljen lelkeket, akiket Krisztus annyira értékelt, hogy érettük életét áldozta; vallás, amely érzéketlen az emberek ínsége, szenvedése és joga iránt, nem lehet igaz vallás. Ha a szegények, szenvedők és bűnösök jogaival mit sem törődünk, Krisztus árulói vagyunk. Mivel pedig olyan sokan veszik fel Krisztus nevét, de életükben mégis megtagadják jellemét, ezért olyan erőtlen a kereszténység és nincs hatása e világon” (i. m. 120. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Melyik a kedvenc bibliai szakaszod azok közül, amelyekkel a héten foglalkoztunk? Miért?

2) Gondolkozzunk azon, hogy a „vallás, amely érzéketlen az emberek ínsége, szenvedése és joga iránt, nem lehet igaz vallás”! Miért kell vigyáznunk, nehogy azt gondoljuk, hogy mivel ismerjük az „igazságot” (még ha ez így is van), más már nem is számít?

3) A csütörtöki igék fényében mit jelent még az „igazság” ismerete?

ÖSSZEFOGLALÁS: Jézus tanításai egészen más életformát írnak elő Isten országának polgárai és képviselői számára. Az ószövetségi Szentírás alapjaira építve Ő maga is visszhangozta, sőt kibővítette a szegényekről és elnyomottakról való gondviselés kérdéskörét. Kiemelte, hogy követőinek könyörülettel és kegyelemmel élve kell várni visszatérését.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: