A GAZDAG ÉS LÁZÁR

A gazdag emberről és Lázárról szóló példázatában (lásd Lk 16:19-31) Jézus két ember életét hasonlítja össze: az egyik gazdag, a másik pedig rettentően szegény. Mivel nem volt szociális ellátás, sem közkórházak vagy népkonyhák, a szegények, fogyatékkal élők, nélkülözők általában a gazdagok háza előtt koldultak. Általában elvárták a gazdagoktól, hogy a javaik egy kis részével enyhítsék a szenvedők nyomorát. Ebben a történetben azonban a gazdag ember „önző közönnyel tűrte, hogy testvére szükséget szenvedjen” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 174. o.). Amíg éltek, mindegyikük helyzete változatlan maradt, haláluk után, Isten ítélete nyomán azonban döbbenetes változás állt be.

Vessük össze Lk 12:13-21 és 16:19-31 részeit! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk a két történet között? Mit tanít mindkét példázat?

Semmi nem utal arra, hogy a példázatbeli gazdagok rossz úton szerezték volna vagyonukat. Talán mindketten keményen megdolgoztak érte, jól gazdálkodtak és élvezték Isten áldását. Mégis az élethez, Istenhez, a pénzhez és a többi emberhez való hozzáállásukban elromlott valami, amiért óriási, örök árat fizettek.

A Jézus korában népszerű elképzelést felhasználva a gazdag ember és Lázár története azt tanítja, hogy az életben meghozott döntéseink meghatározóak a túlvilág szempontjából. A döntéseinket és fontossági sorrendünket mutatja az is, hogyan viszonyulunk a segítséget kérőkhöz vagy a szükségben lévőkhöz. Amint „Ábrahám” elmondja a szenvedő gazdagnak, a Bibliában bőségesen találunk útmutatást a helyes választáshoz: „Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassák azokat” (Lk 16:29, ÚRK)!

Jézus tanítása szerint a gazdagság kísértései – akár a megszerzése, akár a megtartása, akár a keresése – egyaránt eltávolíthatnak az országától (meg a többi embertől) és önzővé tehetnek. Jézus kér, hogy keressük először az Ő országát és az áldásainkból juttassunk másoknak is, főként azoknak, akik szükséget látnak.

Bármilyen anyagi helyzetben legyünk is, mit tehetünk, nehogy a pénz vagy a pénz szeretete eltérítsen attól, amire keresztényként figyelnünk kell az életben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: