JÓVAL GYŐZNI MEG A ROSSZAT

Amikor Jézus tanításairól gondolkozunk, figyelembe kell venni az embereket is, akikhez szólt, meg a körülményeiket. Nagy tömegek kezdték követni azokból a régiókból, ahol szolgált (lásd Mt 4:25; 5:1), többségében egyszerű emberek, akik a Római Birodalom fennhatósága alatt éltek, de voltak közöttük zsidó fejedelmek és vallási vezetők is. Az átlagemberek élete nehéz volt. Csak kevés dologban dönthettek a saját sorsukról, nagy adókat kellett fizetniük és vallási tradíciók nehezedtek rájuk.

Amikor Jézus tanított, nyilván igyekezett jobb életmódot hirdetni, hogy az emberek minden körülmények között méltósággal, bátran élhessenek. Ennek egyik példáját találjuk Mt 5:38-48 szakaszában. Annyira ismertté váltak az ilyen tanácsok, hogy „fordítsd felé a másik orcádat is”, „engedd oda néki a felsőt [ruhádat] is”, „menj el vele kettőre [két mérföldre]”, hogy már szinte közhelynek számítanak. Csakhogy az ismertséggel még nem jár együtt a Jézus által tanított radikális cselekvés és hozzáállás.

A helyzetek, amelyeket Jézus említett, sok hallgató számára hétköznapi tapasztalatok voltak. Gyakran kegyetlenül rájuk támadtak az „elöljáróik” vagy uraik. Sokan eladósodtak és elvesztették földjüket, ami azé lett, akitől kölcsönkértek. Gyakran előfordult az is, hogy a megszálló római katonák munkára kényszerítették őket. Jézus arra tanította az embereket, hogy ilyenkor helyesen járjanak el, bánjanak jobban az elnyomóval, mint megérdemli, így nem veszítik el az emberi tartásukat. Az elnyomók igyekeztek erővel fellépni, a népnek viszont mindig megvolt a választási szabadsága, hogy erre hogyan válaszolnak. Az erőszakmentes ellenállással és a nagylelkűségükkel leleplezték az elnyomók gonoszságát és az igazságtalanságukat.

Hasonlítsuk össze Mt 5:38-48 és Róm 12:20-21 verseit! Hogyan valósíthatjuk meg az életünkben ezeket a radikális elveket?

Jézus „a törvény és a próféták” – amit a szent írásokban Ószövetségnek neveznek – összefoglalását adta egy egyszerű elvvel, amit aranyszabályként ismerünk: „Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” (Mt 7:12). Mi az, amit éppen most megtehetünk, kerüljön bármibe, hogy az útmutatása szerint éljünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: