TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „A szolgálat napjai” c. fejezet, 19-30. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A templom ismételt megtisztítása” c. fejezet, 495-505. o.; „Pilátus palotájának udvarán” c. fejezet, 628-648. o.

„Isten az Ige által kétségtelenné teszi, hogy törvényének áthágóira büntetés vár. Akik azzal áltatják magukat, hogy Isten irgalmasabb annál, mintsem végrehajtsa azt a büntetést, amit az igazság megkíván, azok nézzenek fel a Golgotára! Isten bűntelen Fiának halála tanúsítja, hogy »a bűn zsoldja halál«; hogy Isten törvényének megsértőjét jogos büntetés sújtja. A bűntelen Krisztus bűnné lett az emberért. Viselte a törvényszegés szégyenét; szenvedett, mert Atyja elfordította arcát tőle, mígnem a Fiú szíve meghasadt és kilehelte lelkét. A menny az ember üdvösségéért hozta ezt az áldozatot. Más mód nem volt a bűn büntetésének feloldására. Aki nem fogadja el az ilyen áron nyújtott engesztelést, annak saját magának kell viselnie törvényszegésének terhét és büntetését” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 463-464. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

Krisztus soha nem hirdetett politikai reformot „országa” elhozatala érdekében. A történelem tele van szomorú esetekkel, amikor emberek erőszakhoz és kegyetlenséghez folyamodva arra hivatkoztak, hogy az elnyomottakat és a gyengéket segítik. Ilyenkor általában az történt, hogy az egyik elnyomó osztályt felváltotta a másik. A keresztények együttműködhetnek, sőt, együtt is kell működniük a fennálló hatalommal a lesújtott emberek helyzetének javítása érdekében. Viszont miért kell mindig tartózkodni attól, hogy céljaik elérése érdekében belefolyjanak a politikába?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az evangéliumok az ószövetségi próféták szavaira utalva beszélnek Jézus szolgálatáról és magyarázzák azt. Jó hír a szegényeknek, szabadulás az elnyomottaknak, gyógyulás a megtörteknek – ezekkel a jellemzőkkel hirdették a Messiást, Jézus pedig éppen ezt mutatta be egész szolgálatával. Halálával elszenvedte a legnagyobb igazságtalanságot, és végül győzött a bűnös és embertelen faj felett. Értünk vállalt, igazságtalan halálának köszönhetően bocsánatot nyerhetünk bűneinkre és miénk lehet az örök élet ígérete.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: