MIÉRT MÉLTÓ ISTEN AZ IMÁDATRA?

A Biblia egésze arra szólít, hogy imádjuk Istent, és ezt többszörösen is megindokolja. Imádnunk kell Őt önmagáért, azért, amit tett, a különleges tulajdonságaiért: jóságáért, igazságáért és irgalmáért. Amikor arra gondolunk, hogy milyen Isten valójában, mit tett értünk (legfőképpen Krisztus a kereszten) és még mi mindent ígért meg, bőven találunk okot arra, hogy imádjuk és dicsőítsük Őt.

Mi késztet Isten imádására és dicsőítésére 5Móz 10:17-22, Zsolt 101:1, 146:5-10, Ézs 5:16 és 61:11 verseiben?

Nem volt újdonság Isten népe számára, hogy mindenért dicsőség illeti az Urat. Amikor kiszabadultak, magasztalták az Urat, amiért látványosan közbelépett az érdekükben. Miután Isten kivezette őket Egyiptomból és átkeltek a Vörös-tengeren, Mózes és Mirjám vezetésével dicsérő énekeket énekeltek mindazért, amit saját szemükkel láttak, amitől megmentette őket (lásd 2Mózes 15. fejezet).

Fontos volt, hogy ne feledkezzenek el Istennek az ezekben az eseményekben is megnyilatkozó igazságosságáról és kegyelméről. Amíg a nép élénken emlékezett ezekre a történetekre, amíg rendszeresen elmesélték azokat, Isten tettei és igazsága folyamatosan imádatra késztették őket még évek, sőt generációk múltán is. 5Móz 10:17-22 szakasza szintén példa arra, hogy újólag elmondták a történetet és dicsőítették Istent.

Isten igazsága először is egyszerűen része a lényének, annak, hogy ki Ő valójában, jellemének meghatározó eleme. „Bizonyos, hogy Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható nem ferdíti el az igazságot” (Jób 34:12, ÚRK)! Igazságos, fontos számára az igazság – ez ok arra, hogy imádjuk és dicsőítsük Őt. Másodszor pedig Isten igazsága megmutatkozik a népe és minden szegény, elnyomott ember érdekét szolgáló igazságos tetteiben. Igazsága soha nem csupán a jellemének bemutatása. A Bibliában úgy áll előttünk Isten, mint aki „a nyomorultak kiáltását meghallja” (Jób 34:28). Tevékenyen, intenzíven várja, hogy helyrehozza a világunkban annyira nyilvánvaló rossz dolgokat. Ez a maga teljességében végül Isten utolsó ítéletének és a föld újjáteremtésének az idején valósul majd meg.

Az ókori Izraelnek bőven volt oka dicsőíteni az Urat, és mi, a kereszt után mennyivel több okot találunk erre!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: