TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Az asszír fogság” c. fejezet, 175-182. o.; „Ézsaiás elhívása” c. fejezet, 189-193. o.

„A próféták felemelték szavukat koruk kiáltó zsarnoksága, felháborító igaz­ságtalansága, rendkívüli fényűzése, botrányos dőzsölése, égbekiáltó feslettsége és züllöttsége ellen. De hiába tiltakoztak, hiába bélyegezték meg a bűnt” (i. m. 176-177. o.).

„A nép szociális helyzete különösen csüggesztő volt. Nyereségvágyból emberek házhoz házat, szántóföldhöz szántóföldet szereztek. Az igazságot elferdítették és nem könyörültek a szegényeken… Még a bíráknál is – akiknek kötelességük volt az elhagyottakat védeni – süket fülekre talált a szegények és szűkölködők, az özvegyek és árvák kiáltása… Nem csoda, ha ilyen állapotok láttán Ézsaiás visszariadt a felelősségtől, amikor Uzziás uralkodásának utolsó évében Isten megbízta, hogy vigye el intő és feddő üzenetét Júdának. Jól tudta, hogy konok ellenállással fog találkozni” (i. m. 190-191. o.).

„A próféták… e világos kijelentéseit úgy kell fogadnunk, mint Isten szavát, amely mindenkinek szól. Ragadjunk meg minden alkalmat a terheket hordozók és a lesújtottak iránti irgalmasságra, a szerető gondoskodásra és a keresztény szívességre” (i. m. 203. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Általában úgy gondoljuk, hogy a prófécia a jövőt mondja meg, de a próféták nagyon is odafigyeltek koruk világára. Ennek fényében hogyan látjuk másként a szerepüket?

2) A próféták élete és üzenete is mutatja, hogy mennyire nehéz és veszélyes lehet az, ha valaki kiáll az igazságért. Vajon miért voltak olyan határozott nézeteik, és miért adtak hangot a panaszaiknak?

3) A próféták írásaiban mintha Isten időnként haragosan szólna, máskor azonban a népe iránti mélységes törődése érezhető. Jellemének e két oldalát hogyan lehet összhangba hozni egymással?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az ószövetségi próféták mély átéléssel, gyakran haragosan és felháborodottan védelmezték Isten akaratát a nép előtt. Szenvedélyesen képviselték Isten kifejezett kívánságát, erősen kiemelve, hogy igazságot kell szolgáltatni a szegényeknek és az elnyomottaknak. Amikor az Istenhez való visszatérésre szólítottak, arra is kitértek, hogy véget kell vetni az igazságtalanságok gyakorlásának. Az Úr is megígérte ezt, amikor jobb jövőről üzent népének.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: