EZÉKIEL

Ha megkérdeznénk keresztényektől, hogy nevezzék meg „Sodoma bűneit”, valószínűleg a különféle szexuális bűnöket és egyéb elfajult dolgokat sorolnák. Végtére is 1Móz 19:1-13 valóban elvetemült, beteg társadalmat mutat be, amiről elmondható, hogy bőven megérett a pusztulásra.

A válasz azonban érdekes módon ennél még összetettebb. Figyeljük csak meg, mit ír Ezékiás: „Ímé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg” (Ez 16:49). Egyértelmű, hogy az Úr nem siklott át a városban terjengő elfajult szokások egyéb formái felett, itt azonban Ezékiel a gazdasági igazságtalanságokat és a szükségben lévők elhanyagolását állította a figyelem középpontjába. Lehetséges, hogy Isten szemében az anyagi téren elkövetett bűnök éppen olyan rossznak számítanak, mint az, ami a szexuális életben megesik?

Ámósz, Mikeás és Ézsaiás kora után élt Ezékiel, akinek az üzenetei szintén a közelgő pusztulásra figyelmeztettek. Miután azonban a babilóniaiak elfoglalták Jeruzsálemet és lakóit fogságba vitték, a próféta inkább Isten helyreállító ígéreteit helyezte a fókuszba.

Olvassuk el Ez 34:2-4 és 7-16 verseit! Hasonlítsuk össze Izrael korrupt vezetőinek tetteit azzal, ahogyan Isten pásztorolja a népét! Ellentétben az Úr módszereivel, hogyan bántak a vezetők a leggyengébb „báránnyal”?

Valóban annyira rossz volt a nép, hogy a próféta Sodomához hasonlította őket, az Úr mégis utánuk nyúlt, remélve, hogy elfordíthatja őket gonoszságuktól. Újabb terve szerint visszatérnek saját földjükre, felépítik Jeruzsálemet és a templomot. Ismét megtartják majd az ünnepeket, amelyeket Ő rendelt el és a földet megint egyenlően osztják el a nép között, örökségükként (lásd Ez 47:13–48:29). Egyértelműnek tűnik, hogy Isten szándéka szerint a fogságból való visszatérés után újból életbe lép a népére vonatkozó terve, amit először Mózesnek és az izraelitáknak nyilatkoztatott ki, még Egyiptomból való kiszabadításuk után. Ennek a tervnek részét képezte az is, hogy figyeljenek a társadalom leggyengébb tagjaira és azokra, akiket kívülállóknak tekintettek.

Mennyire fontos a számodra, hogy Isten második – sőt még több – esélyt is ad, mint ahogyan a népével tette, akiknek lehetőségük volt jobb döntéseket hozni, mégis rossz útra léptek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: