TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Dávid utolsó évei” c. fejezet, 697-707. o.

„Dávid zsoltárai a bűnbe süllyedt és önmagát elítélő ember tapasztalatait, a legbensőségesebb hitet és az Istennel való mély összeköttetést tükrözik. Élettörténete hirdeti, hogy a bűn csak szégyent és fájdalmat hozhat az emberre, Isten szeretete és irgalma pedig a legmélyebb mélységbe is elér. A bűnbánó lelket a hit emeli fel az istenfiúságban való részesedés magasságába. Minden biztosíték és ígéret közül, amelyet Isten szava tartalmaz, az tesz a leghatásosabban bizonyságot Istenről, amely Istennek az emberek iránt gyakorolt hűségéről, igazságáról, irgalmasságáról szól” (i. m. 706. o.).

A példabeszédek könyvében összegyűjtött bölcsességről ezt olvashatjuk: „Ezek azok az alapelvek, amelyek a világi és a vallásos társadalom alapját és jólétét képezik; ezek jelentik életünk és vagyonunk biztonságát. Mindazt, ami lehetővé teszi a bizalmat és az együttműködést, a világ Isten törvényének köszönheti, amint Igéje elénk tárja. Mégis Isten Igéjének alapelvei gyakran elhomályosultak és majdnem teljesen kihaltak az emberek szívéből” (Ellen G. White: Előtted az élet – Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 135-136. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mely körben számítasz vezetőnek, van befolyásod másokra? Hogyan lehetsz az igazság eszköze az életnek azon a területén?

2) Gondoljunk a lakóhelyünk kultúrájára és társadalmi rendszerére! Hogyan tehetünk valamit a szükségben lévők sorsának javítása érdekében az adott rendszeren belül?

3) Az erős társadalom építése szempontjából miért olyan fontosak az igazságosság és a tisztesség elvei?

4) A példabeszédek könyve a helyes életvitelre összpontosít, ugyanakkor mit tudhatunk meg belőle Istenről?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Zsoltárok és a Példabeszédek különös figyelmet fordít arra, hogyan lehet hűségesen élni az általános élethelyzetek és megpróbáltatások között. Mindkét könyv bepillantást enged a társadalomra vonatkozó isteni elgondolásba. Megtudjuk belőlük, hogy Isten törődik a szegényekkel és az elnyomottakkal. A Zsoltárok kiáltása és a Példabeszédek bölcsessége mutatja, hogy Isten valóban látja azokat, akiket túl gyakran figyelmen kívül hagynak vagy kizsákmányolnak, és közbe fog lépni védelmükben. Isten számára ez fontos, tehát a mi számunkra is fontosnak kell lennie!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: