„ISTENEM, CSELEKEDJ!”

Mi az üzenete a 82. zsoltárnak?

A történelem során Izrael népének az Istentől kapott rendelkezések és szabályok ellenére sokszor nem sikerült e terv szerint élni. Gyorsan hasonultak a környezetükben élő népekhez, az igazságtalanság és elnyomás mintáit követve. A vezetők és a bírák csak magukkal törődtek, jóindulatukat meg lehetett vásárolni. A kizsákmányolás az átlagembereket és különösen a szegényeket fenyegette, akiknek nem nyújtott védelmet a törvényszék.

A 82. zsoltár erre a helyzetre válaszol. Úgy mutatja be Istent, mint aki a Legfőbb Bíró. Felvázolja a jelenetet, amelyben az Úr megítéli a vezetőket, sőt a nép bíróit is. Ez a zsoltár hangsúlyozza, hogy akik ilyen tisztséget töltenek be a társadalomban, az Ő „uralma alatt ítélkezzenek” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 124. o.). Isten képviselőiként és alárendeltjeiként állnak tisztükben és végzik munkájukat. A zsoltáros szerint az isteni igazság a modellje annak, ahogyan a földi igazságszolgáltatásnak működnie kell, valamint ennek a mércéje alapján ítélik majd meg az igazságot és igazságtalanságot, ill. azokat, akik eljárnak a nevében.

A zsoltár egy közvetlenül Istenhez intézett kéréssel zárul, hogy cselekedjen az Úr (Zsolt 82:8), lépjen közbe és vessen véget a nép között annyira elterjedt igazságtalanságoknak. Számos más zsoltárhoz hasonlóan ez is hangot ad azoknak, akik magukért nem tudnak szólni, az elnyomottaknak, akiknek elhallgattatja a szavát az igazságtalan rendszer, amelyben élnek és dolgoznak. A 82. zsoltár úgy szólítja meg Istent, mint aki a Legfőbb Bíró, a világegyetem és a népek Mindenható Ura. Nem létezik felsőbb bíróság és tekintély, amelyhez fordulni lehetne. A megerősítő üzenetben az áll, hogy ha nincs olyan földi bíróság, amely meghallaná a szegények és az elnyomottak kiáltását, ami most oly sokszor megesik, létezik egy megtagadhatatlan lehetőség a segítségkérésre. Az életünk különböző időszakaiban válhatunk az igazságtalanság áldozataivá, máskor viszont talán mi magunk követünk el igazságtalanságot vagy húzunk hasznot abból. Bölcsességet találhatunk olyan szakaszokban, mint a 82. zsoltár, akár elnyomottak, akár elnyomók vagyunk. Isten figyeli a hamis bírókat is, akiket szintén a gyermekeinek nevez, azt akarja, hogy ők is a jobb életet válasszák (lásd Zsolt 82:6). Tehát még az elnyomók számára is van remény, ha teret engednek Isten átváltoztató hatalmának!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: