A GYÓGYULÁS NAPJA

Az eredeti elgondolás a szombattal és a szombatünnepléssel kapcsolatban széles körű volt és sok mindenre kiterjedt, Jézus földi élete idejére mégis egészen mássá lett sok vallási vezető szemében. A szabadság és egyenlőség napja helyett az emberi hagyományokhoz kötött szabályok és korlátozások napjává vált. Jézus fellépett az ilyen viszonyulások ellen, főleg ha másokra kényszerítették azokat.

Különösen érdekes, hogy Jézus számos alkalommal éppen szombaton gyógyított. Úgy tűnik, szándékosan szombaton, nem pedig más napon tett ilyen csodákat, hogy valami fontos dolgot mutasson be a nyugalomnap jelentőségével kapcsolatban. Ezekben a történetekben többször megjegyezte, hogy helyénvaló szombaton gyógyítani, a farizeusok pedig gyakran ürügyként használták a kijelentéseit a meggyilkolását célzó terveik igazolására.

Olvassuk el Jézus szombati gyógyításainak a történeteit Mt 12:9-13, Mk 1:21-26, 3:1-6 és Jn 9:1-16 verseiben! Mi a legkülönösebb, amire felfigyelünk ezekben az esetekben?

Jézus megerősítette a szombat fontosságát. Határvonalakat kell szabnunk a szombat ideje körül, hogy őrizzük különlegességét, és ez a hetenkénti idő alkalmat adjon az Istennel, a családunkkal, a gyülekezetünkkel és a környezetünkkel való kapcsolatunk erősítésére. Azonban a szombatünneplés nem szólhat önző módon csak rólunk. „Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni” (Mt 12:12) – mondta Jézus. Sok gyülekezeti tag rengeteg jót tesz, gondoskodnak másokról. Viszont többen érezzük úgy, hogy volna még mit tennünk a segítségnyújtás érdekében. Tudjuk, hogy Isten törődik a szenvedőkkel, az elnyomottakkal, az elfelejtettekkel, tehát nekünk is oda kell figyelnünk rájuk. A parancsolat arra szólít, hogy ekkor ne végezzük a megszokott munkánkat, ennek köszönhetően felszabadulunk a hétköznapok nyomása alól. Szombaton jut időnk arra, hogy másokkal törődjünk, ami az igazi és aktív szombatünneplés egyik módja. „A negyedik parancsolat szerint a szombatot Isten a megpihenésre és az istentiszteletre szánta. Minden világi foglalkozást szüneteltetni kell, viszont az irgalom és a jótékonyság tettei összhangban állnak az Úr szándékával… Isten szent napjának tiszteletben tartásával szeretetből fakadó cselekedet az, ha könnyítünk a szenvedők helyzetén és vigasztaljuk azt, aki bánatos” (Ellen G. White: Welfare Ministry. 77. o.).

Mit teszünk szombaton mások javáért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: