A SZOMBATÜNNEPLÉS OKAI

Hogyan egészíti ki egymást a negyedik parancsolat két leírása 2Móz 20:8-11 és 5Móz 5:12-15 verseiben?

A megemlékezés fontos része a kapcsolatnak, amit Isten újból ki akar alakítani népével. Az az alapja, hogy Isten a Teremtőnk és a Megváltónk. Mindkét szerepét megemlíti a negyedik parancsolat két verziója, tehát Istennek ezek a tettei szorosan kapcsolódnak a szombathoz és annak cselekményeihez.

A sok bálványistent imádó országból kivonuló izraelitáknak szükségük volt az emlékeztetésre, hogy mi a szerepe az igaz Istennek, a Teremtőnek. Ennek lett meghatározó módja a szombat, aminek a jelentőségét még jobban kiemelte a dupla adag manna hullásának heti ciklusa – Isten teremtői hatalmának komoly példájaként. A Mózes második könyvében szereplő negyedik parancsolatban az domborodik ki leginkább, hogy Isten a Teremtő.

Mózes ötödik könyvében viszont a nép megmentésére, megváltására és üdvösségére összpontosul a figyelem. Az izraelitáknak ezt a történetet kellett rendszeresen, újból és újból elmondaniuk, és különösen szombatonként eleveníthették fel magukban. A történet elsődlegesen arról szólt, hogy Isten kimentette őket a valóságos egyiptomi szolgaságból, de amint egyre többet megtudtak Istenről és a megváltásról, a szombat a lelki megváltás hetenkénti szimbóluma és ünnepe is lett.

A szombatnak mindkét indítéka tehát az Isten és népe közötti kapcsolat helyreállítását célozta: „Nekik adtam szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az ÚR, az ő megszentelőjük” (Ez 20:12, ÚRK). És amint láttuk, Istennek soha nem az volt a terve, hogy ez a parancsolat csak erre a népcsoportra vonatkozzon. A kapcsolattal új társadalmat kellett alapítaniuk, amely kedvesen viszonyul a kívülállókhoz és áldására válik az egész világnak.

„Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad” (5Móz 5:15). Amennyiben a teremtésünkre és a megváltásunkra gondolva, azt ünnepelve megtartjuk a szombatot, tovább erősödhet a kapcsolatunk az Úrral és a körülöttünk élőkkel. Ezért kell kedvesnek lennünk egymással!

Miért fontos a szombat által jobb, kedvesebb, gondoskodóbb és könyörületesebb emberré válnunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: