ELEGENDŐ MANNA

Isten fel akarta emelni a nemrégiben kiszabadított izraelitákat a nemzedékeken át tartó rabszolgaság és a társadalmi hanyatlás állapotából, amivel ez a helyzet sújtotta elnyomott népét. Jobb életmódra tanította őket és törvényeket adott nekik, hogy új társadalmukat a lehető legjobb rend jellemezze. Ennek a folyamatnak az egyik első része nagyon is gyakorlati és tanító jellegű, szemléltető példa volt. Az izraelita társadalom kultúrájának részévé kellett volna válnia a negyvenéves pusztai vándorlás során mindvégig meglévő életritmusnak, ami látható bizonyítékát adta Isten gondviselésének és az önzetlenség gyakorlatának. Az étel, a manna ugyanis minden reggel megjelent az izraeliták tábora körül.

Olvassuk el 2Móz 16:16-18 verseit! Mi lehetett a jelentősége annak, hogy ezek a versek konkrétan meghatározzák, mennyi mannát kellett számítani fejenként?

2Kor 8:10-15 verseiben Pál idézi ezt a történetet arra példaként, hogy hogyan adakozzanak a keresztények: „e mostani időben a ti bőségetek pótolja azok fogyatkozását, hogy majd azok bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen” (14. vers, ÚRK).

Az volt a tanulság az izraeliták számára, mint ahogyan a mi számunkra is, hogy a teremtéskor Isten mindent bőségesen biztosított népének. Ha ki-ki csak annyit vesz el, amennyire szüksége van és hajlandó másokkal osztozni a fölöslegen, mindenkinek jut. Amikor csak az aznapra való mennyiséget szedték fel az emberek a mannából, kifejezték bizalmukat, hogy másnap is meglesz, ami nekik kell. Az elnyomottak, mint a rabszolgaságban élő izraeliták, hajlamosak csak a saját túlélésükkel törődni. Isten azonban példát akart adni nekik arra, hogyan lehet bizalommal, nagylelkűen élni, javaikat egymással megosztva. Volt azonban még egy másik, fontosabb dimenziója is ennek a gyakorlatnak. Minden pénteken kétszer annyi mannát találtak a földön, és a szombatra készülve aznap – csak aznap – az embereknek kétszeres mennyiségű mannát kellett felszedni. A különleges szombati adag újabb lehetőség volt arra, hogy minden szükségletük tekintetében megtanuljanak bízni az Úrban. Az Isten kegyelmének tulajdonítható többletmanna által még teljesebben élvezhették a nyugalmat, amit Isten a hetedik napra ígért nekik.

Mit tehetünk meg péntekenként, hogy jobban élvezzük, amit Isten felkínál nekünk szombaton?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: