TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Az Izraelnek adott törvény” c. fejezet, 259-272. o.; „Isten gondja a szegényekre” c. fejezet, 494-499. o.

„Isten igényeinek elismerésén kívül a Mózes által adott törvényeket semmi sem jellemzi jobban, mint a szegények iránti bőkezű, gyöngéd és vendégszerető lelkület. Bár Isten mérhetetlen áldásokat ígért népének, az mégsem volt szándéka, hogy a szegénység ismeretlen legyen közöttük. Kijelentette: szegények mindenkor lesznek az országban. Mindig lesznek népe között olyanok, akik együttérzésüket, gyengédségüket és jóakaratukat igénybe vennék. Akkor éppúgy, mint manapság, voltak, akiket szerencsétlenség, betegség ért és elveszítették tulajdonukat; mégis mindaddig, amíg követték az Isten által adott utasításokat, nem volt közöttük koldus, sem olyan, aki táplálékban hiányt szenvedett” (i. m. 494-495. o.).

„Ezek a szabályok áldani kívánták a gazdagokat és a szegényeket. Visszatartják a fösvénységet és az önfelmagasztalás hajlamát; a két osztály között a jóakaratot, a bizalmat, a jótékonyság nemes lelkületét ápolván elősegíti a társadalmi rendet és az államvezetés szilárdságát. Mindnyájan össze vagyunk szőve az emberiség nagy szőttesében, és amit mások hasznára és áldására tehetünk, az áldásban hat vissza ránk” (i. m. 498. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Melyik jellemző, törvény vagy rendelkezés (akár megemlíti a heti tanulmányunk, akár egyéb olvasmányunkban találtuk) kelti fel leginkább az érdeklődésünket abból a társadalmi modellből, amit Isten követendő példaként állított Mózes és Izrael népe elé?

2) Vajon Isten miért fordít a törvényekben oly nagy figyelmet a leginkább sebezhetőkre?

3) Hogyan értsük ma ezeket a törvényeket, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk? Hogyan lehet kiválasztani, hogy melyek alkalmazhatók és időszerűek ma? Mi a legfontosabb tanulsága az izraelita társadalom és élet számára megfogalmazott részletes utasításoknak?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten meghallotta Izrael szenvedő népének kiáltását Egyiptomban és közbelépett a megmentésükért. Különleges szövetségi kapcsolatot kívánt kialakítani velük. Együtt akart működni velük egy új társadalom megalapításában, ami áldás lehet mindenki számára, még a gyakran elfelejtett, figyelmen kívül hagyott, sebezhető emberek számára is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: