MÁSODIK TIZED

Sok keresztény ismeri és követi a Biblia tanácsait a tizedfizetéssel (tizedvisszatérítéssel) kapcsolatban. Mal 3:10 alapján egyszerű a szabály – a hívők a jövedelmük vagy nyereségük 10%-át adják az egyház munkájának, az evangélium hirdetésének a támogatására. Általában szigorú irányelveket követnek azok az egyházak, amelyek így részesülnek a tizedből, és szabályozzák, hogyan kell felhasználni az összegeket, elsősorban a közvetlen szolgálat és az evangelizáció támogatására.

Mi a tized elsődleges célja 5Móz 14:22-29 rendelkezései szerint?

Megkísérthet a gondolat, hogy teljesítettük, amit kell, ha 10%-ot befizettünk. Viszont az izraelitáknak szóló utasítások sejtetik, hogy a 10% csak a kezdet. Tanulmányok utalnak rá, hogy a Mózes harmadik könyvének törvényei szerint élő és adakozó ókori izraeliták általában éves jövedelmük egynegyedét-egyharmadát adták Isten művére, a papság, a szentély fenntartására és a szegények támogatására.

Egyes teológusok második tizednek nevezik azt az adományt, ami kimondottan a jövevények, az árvák és az özvegyek megsegítését célozta. Az embereknek nyilván élvezni kellett munkájuk gyümölcsét, megünnepelték az aratást. Isten megígérte, hogy megáldja őket új országukban, de nem tekinthették természetesnek az áldást, mint ahogy nem feledkezhettek el azokról sem, akiknek kevesebb jutott. Általában az aratásnak ezt a részét a szentélybe kellett vinni, ahol elosztották. Minden harmadik évben nagy figyelmet kapott, hogy az áldásokat ki-ki a saját környezetében élvezze. Az aratási ünnepeken különösen gondoltak azokra, akiket máskülönben talán figyelmen kívül hagytak volna, akikről megfeledkezhettek volna: „adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jóllakjanak” (5Móz 26:12).

Isten utasításai szerint az izraelitáknak adományaik legalább egy bizonyos részét arra kellett fordítaniuk, hogy anyagi és gyakorlati segítséget nyújtsanak a leginkább rászorulóknak. Ennek tehát szintén az volt a célja, hogy a nép emlékezzen arra, milyen kegyelmes és igazságos volt velük Isten és ezt értékeljék is.

Olvassuk el 5Móz 26:1-11 verseit! Mit mondott az Úr a népnek? Hogyan mutatkozzon ez meg abban, ahogyan a szükségben lévőkhöz viszonyulunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: