ISTEN MINDENT HALL

„Bizony, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit” (2Móz 3:7, ÚRK).

A négyszáz évnyi várakozás igen hosszú, különösen az egyre sanyarúbb rabszolgaság körülményei között. Isten megígérte, hogy visszatér népéhez és kivezeti őket Egyiptomból, nekik azonban nemzedékről nemzedékre bálványimádó elnyomóik gazdagságát és presztízsét kellett építeniük, miközben Isten mintha hallgatott volna.

Aztán sajátos módon mutatta meg magát az Úr. A sivatag távoli pontján egy égő csipkebokorban jelent meg valakinek, aki nem tűnt vezetőnek – valaha herceg volt, aki elmenekült, aztán egyszerű pásztor lett, Mózesnek hívták. Isten feladatot bízott rá, de ő vonakodott. Először is vissza kellett mennie Egyiptomba az izraelitákhoz azzal az üzenettel, hogy Isten meghallotta és látta, milyen elnyomás alatt szenvednek, és valóban törődik velük. Éppen azt munkálja, hogy tetteivel drámai módon megváltoztatja a körülményeiket.

2Móz 3:16-17 szerint miért tartotta Isten fontosnak, hogy ezzel az üzenettel vázolja fel a tervét népe előtt? Mire figyelünk fel a kijelentésében?

Isten azonban nem állt meg itt. A tervében nemcsak az szerepelt, hogy jobb földre viszi népét, hanem az is, hogy nem szűkölködőkként hagyják majd el Egyiptomot. Évszázadokon át gazdagították az Egyiptomi Birodalmat. Isten előre látta a fáraó kezdeti ellenállását, de biztosította Mózest, hogy az izraelitákat kárpótolják majd kemény munkájuk éveiért: „És kedvessé teszem e népet az egyiptomiak előtt, úgyhogy amikor kimentek, nem mentek üres kézzel” (2Móz 3:21, ÚRK).

Az elnyomatás évei után Isten felhasználta az alkalmat, hogy az egykori rabszolgákból egészen új társadalmat építsen. Azt akarta, hogy másképpen éljenek és olyan közösséget alapítsanak, ami folyamatosan fenntartható és élhető. Az újfajta társadalmat a környező népek számára is mintául szánta, hogy az Istentől kapott áldásaik Ábrahámhoz hasonlóan az egész világ javára váljanak.

Mennyire tartjuk fontosnak, hogy Isten látja az emberek szenvedését a világon és hallja segítségkérésüket? Mit árul el ez Istenről? Gondoljunk 2Móz 4:31 versére!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: