Jobb világ készül

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 3:7; 22:21-23; 3Mózes 25:9-23;

5Mózes 14:22-29; 26:1-11; Máté 22:37-40

„Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr” (3Móz 19:18).

A kegyelmes Isten mindig is ápolt különleges kapcsolatot bizonyos emberekkel. Énók, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákób és mások történeteiben is látjuk, hogy mennyire vágyódik a megtört kapcsolat újjáépítésére. A különleges viszony nem csupán annak a néhány személynek és a családjuknak vált a hasznára. Amikor összeköttetésbe kerültek az Úrral és élvezték áldásait, az mindig egy nagyobb terv részét képezte, ami a kapcsolatok helyreállítását és az áldások továbbadását célozta. „És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz… és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei” (1Móz 12:2-3). Amikor valaki áldást nyert, áldás lehetett mások számára.

Az áldásnak Izrael népe, végső soron pedig az ebből a népből származó Messiás által kellett elérkeznie. Isten egy egész nemzet által munkálkodott, amikor létrehozta Izrael népét. Ezért meghagyott nekik törvényeket, rendelkezéseket, ünnepeket és olyan életmódra tanította őket, hogy ha az Isten áldásában részesült emberek mindezeket követik, akkor mások számára is áldásként élhetnek.

Kétségtelen, hogy ez az elv ma is érvényes.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: