A SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS AZ OLTÁRNÁL

Olvassuk el 1Kir 18:20-45 szakaszát! Írjuk le, hogy tulajdonképpen miről szól ez a történet! Hogyan alkalmazhatók ezek az elvek a családi életre, még ha más is az összefüggés?

Illés arra vágyott, hogy népe megújítsa a szövetséget a Kármel-hegyen és visszatérjen atyáik hitéhez. Ez hozhat gyógyulást az életükbe, az otthonukba és az országukba.

Az esti áldozatok ideje. Miután a pogány papok áldozata nem gyulladt meg, Illés következett. Elszánt volt. A napszak is Istennek a szentélyszolgálatban bemutatott megváltási tervére irányította a figyelmet (vö. 2Móz 29:41). Arra emlékeztetett a kiáltása: „Gyertek ide hozzám” (1Kir 18:30, RÚF), hogy a Megváltó hívja a bűnösöket (vö. Mt 11:28). A gyerekük önfejűsége miatt elcsüggedt szülők erőt meríthetnek abból, hogy Isten továbbra is szereti őket, amint az izraelitákat is szerette.

Illés Jahve oltárára terelte a figyelmet. Erre emlékeztet, amikor ma Jézust és megmentő kegyelmét magasztalják a családokban. A családi áhítat lehetőség arra, hogy imádkozzunk Istenhez, beszélgessünk róla, újból részesüljünk az üdvösség ingyen ajándékában és elgondolkodhatunk a tanításain.

Illés olyan választ kért Istentől, ami jelzi, hogy visszafogadja népét: „hogy tudja meg e nép… te fordítod vissza az ő szívüket!” – szólt 1Kir 18:37 versé­ben. Mi nem tudjuk Isten felé fordítani a szívünket, csak válaszolhatunk a kegyelmére, amit ingyen ad.

Mindent megemésztő tűz borította nemcsak a bűnösöket, hanem az áldozatot is, ami Jézusra mutatott előre, aki bűnné lett „értünk, hogy mi Isten igaz­sága legyünk őbenne” (2Kor 5:21). Az emberek megvallották hitüket Istenben és dicsőítették Őt. A hamis papokat pedig, akik nem válaszoltak Isten hívására, kivégezték. Ezután üdítő eső vetett véget a földet sújtó átoknak.

Milyen a családi „oltárunk” állapota? Hogyan tudjuk „újjáépíteni”, ha arra volna szükség?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: