ÚJRA EGYÜTT A CSALÁD

Felgyorsult Izrael erkölcsi hanyatlása, amikor Akháb király szidóni felesége, Jézabel bevezette a Baál-kultuszt. Istennek a házasságra, családra és nemiségre vonatkozó, nemesítő tanításait vérfertőzés, prostitúció és más elferdült szexuális szokások árnyékolták be. Az istentisztelet körül forgó küzdelem porondjára fellépett Illés, akinek már a neve is szembeszállt Baállal: „Jahve az én Istenem”.

Melyik történet kapcsolja Illést a pogány hittől való elforduláshoz és a családok újjáélesztéséhez? 1Kir 16:29–17:24; vö. Lk 4:25-26

Illést üldözni kezdték, miután kihirdette, hogy aszály fogja sújtani az országot. Isten pedig meglepő helyen nyújtott neki menedéket: éppen Jézabel szülővárosához közel, a szidóni Sareptában, egy szegény özvegyasszony otthonában. A próféta meghökkentő próba elé állította az özvegyet: a tűzifája, olaja és lisztje maradékát használja arra, hogy előbb neki adjon enni és bízzon Istenben, Ő majd róla is gondoskodik. Az asszony hite legendássá vált. Később Jézus is elismerően szólt róla (Lk 4:26). A nő olaja és étele hosszú napokon át kitartott, miközben ő egyre többet tudott meg Jahvéról. Aztán tragikus fordulat következett: az egyetlen fia megbetegedett és meg is halt. Amikor ezt elpanaszolta Illésnek, szavaiból a már Izraelben is elharapózott, torz vallási hiedelem érződött, miszerint az ember bűne gyerekáldozatot követel (1Kir 17:18; vö. Jer 19:5; Mik 6:7).

Hogyan hatott a föníciai nő lelki életére, amikor visszakapta a fiát? 1Kir 17:24 Mit tanulhatunk a szavaiból?

Az édesanya válaszából kitűnik, hogy milyen hatása lett Illés üzenetének. Az ember szívében feléled az Isten és Igéje iránti hit, amikor az Úr visszaadja az életet és a család újból egyesül. Ma talán sokan egyetértően hallgatják a tantételeket, lelki életük azonban csak langymeleg. Viszont amikor az ember személyesen is tapasztalja Isten Igéjének igazságait és a családi kapcsolatok felélednek, helyreállnak, sokkal erősebb lesz a meggyőződése.

Isten mely ígéreteibe kapaszkodunk, amelyek az újbóli találkozás reményét adják?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: