TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el „Az eredményes keresztény bizonyságtevő”; „A hitetlen házastárs iránt tanúsított magatartás” c. fejezetet Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 31-33. oldalán és 294-297. oldalán; a „Szolgálat a családban” c. fejezetet Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 243-247. oldalán; a „Babilónia követei” c. fejezetet Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 211-216. oldalán!

Az otthon befolyása az evangelizációban. „Az igaz család sokkal nagyobb befolyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció…

Még ha befolyásunk köre szűknek látszik is, ha tehetségünk kicsi, ha alkalmaink ritkák, ha tudásunk korlátozott, akkor is nagyszerű dolgokat tehetünk az otthonunk kínálta lehetőségek hűséges felhasználásával” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 245-247. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Kérdezzük meg a csoport tagjait, hogy segített-e nekik Krisztus mellett dönteni az, amit valaki másnál láttak! Beszéljük meg, hogy mi volt az a hatás! Mit tanulhatunk ezekből az esetekből?

2) Hogyan segíthet az osztályunk egy olyan családnak, ahol az egyik fél nem hívő?

3) Beszélgessünk a hit ellen ható otthoni befolyásokról! Soroljuk fel ezeket! Írjunk a lista mellé lehetséges megoldásokat!

4) A keresztények a magánéletükkel tesznek bizonyságot a gyerekeiknek, a nem hívő házastársuknak, a rokonaiknak és a vendégeiknek. Lehet, hogy nem mindig olyan tökéletes az otthoni bizonyságtételünk, mint szeretnénk, vagy nem végződik a rokonok és a látogatók keresztégével. A nem tökéletes családtagok viszont rámutathatnak a tökéletes Üdvözítőre! A Megváltó nevében gyakorolt vendégszeretettel a kegyelem körébe hozhatják a környezetüket. Gondoljunk arra, hogy milyen az otthonunk befolyása a vendégségeinkre! Hogyan tudnánk még jobban bizonyságot tenni a hitünkről a falainkon belül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: