A CSALÁDBAN – EGYÜTT

A következő igeversek a „követni” szó újszövetségi használatát vizsgálják. Mit fejeznek ki a hitre jutás és a fejlődés folyamatáról? Mit sugallnak a példaadás és a bizonyságtétel közötti kapcsolatról? 1Kor 4:16; Ef 5:1; 1Thessz 1:6; Zsid 6:12; 13:7; 3Jn 11

Az Újszövetség Krisztus „követésének” hangsúlyozásával azt fejezi ki, hogy a tanulási folyamatban milyen fontos a minta követése. Az ember általában olyan lesz, mint akit vagy amit figyel. Ez az elv általánosságban vonatkozik a kapcsolatokra, de főként a családra, ahol az utánzás természetes. A gyerekek követik a szüleik és a testvéreik példáját. A házastársak is gyakran utánozzák egymást. Ez az elv jó gondolatot ad ahhoz, hogy keresztény párok, családok hogyan tehetnek bizonyságot más pároknak és családoknak.

A közösség hatásának az ereje. Az otthonunkban teszünk bizonyságot, ha lehetőséget biztosítunk másoknak, hogy megfigyeljenek bennünket a családi életünkben. Sokak előtt egyszerűen nincs jó példa, amit követni tudnának a házasságban vagy a családi kapcsolatokban. A hívő otthonban megfigyelhetik, hogy milyen más lesz minden jézusi lelkülettel. Ellen White azt írta, hogy a „közösségi élet befolyása csodálatos hatalom. Eszközül használhatjuk a körülöttünk élők megsegítésére – ha akarjuk” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 246. o.).

Házaspárok meghívhatnak más párokat vendégségbe vagy bibliatanulmányozásra. Amikor közösen vesznek részt egy házasságerősítő képzésen, abból is példát kapnak a vendégek. Ha látják a kölcsönösséget, a megerősítést, a kommunikációt, a konfliktuskezelés és a különbségekhez való alkalmazkodás módjait, az is bizonyság a keresztény családi életről.

Ugyanakkor mire is kell nagyon figyelnünk ilyen esetben? Jer 17:9; Jn 2:25; Róm 3:23

Kövessük a Jézust követő hívőket! Minden emberi példa hibás. Ugyanakkor a keresztény család bizonyságtétele nem a teljes tökéletesség utánzásáról szól. Ez az újszövetségi gondolat arra szólít, hogy utánozzuk a Krisztus példáját követő hívőket. Az ember akkor érti meg a keresztény hit lényegét, amikor olyanok életében látja, akik szintén esendő emberek.

Mit tehetnénk, hogy az otthonunk jobb bizonyság legyen a kereszténység ereje mellett?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: