RAGASZKODJUNK A JÓ DOLGOKHOZ!

A keresztények különféle kultúrákban élnek, eltérő szokásokkal találkoznak, miközben az evangélium körbejárja a világot. Ezek közül sok a családhoz és a társas kapcsolatokhoz köthető. A keresztény misszionáriusok számára az az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak a különböző jelenségekhez, mint például az olyan családi kapcsolatokhoz, amelyeket ők maguk kényelmetlennek tartanak.

Olvassuk el ApCsel 10:1-28, 34-35 szakaszát! Mit tanulhatunk itt arról, hogy miért kell felülkerekedni a saját gátjainkon és előítéleteinken, amikor más kultúrákkal van dolgunk?

Krisztus minden ember bűnéért meghalt. Sokan egyszerűen nem ismerik ezt a nagy igazságot. A keresztényeknek az az evangelizációs feladata, hogy elvigyék a jó hírt az emberekhez és válaszadásra hívják őket. Isten nem részrehajló, ezért a keresztényeket arra inti, hogy mindenkit tisztelettel és becsülettel kezeljenek, adják meg nekik a lehetőséget a jó hír elfogadására, ami hozzájuk is szól.

Milyen következtetésekre jutottak a korai keresztény misszionáriusok, amikor az evangéliumi üzenetet igyekeztek bemutatni más kultúrák között? Milyen elveket szűrhetünk le a következő bibliaszövegekből? ApCsel 15:19-20, 28-29; 1Kor 2:2; 1Thessz 5:21-22

Bár minden kultúra tükrözi tagjai bűnösségét, lehetnek olyan hitelveik is, amelyek összeférnek a Szentírással, sőt hasznosak az evangélium szempontjából. Például a világ sok részén komoly értéknek tekintik a családi és a közösségeken belüli szoros kapcsolatokat. A keresztények megtarthatják és erősíthetik azt, ami jó, ami egybeesik a bibliai elvekkel. Ugyanakkor nem szabad megalkudni Isten igazságai tekintetében! Az egyháztörténelem sajnos azt mutatja, hogy a kultúrák felé tett engedmények és az azokhoz való alkalmazkodás a hamis keresztény hitelvek rendszerét hozta létre, ami valódi kereszténységnek tünteti fel magát. Sátán, aki azt állítja, hogy ő ennek a földnek az istene, boldogan kelt zavart, Jézus azonban megváltotta a világot, Szentlelke pedig minden igazságra elvezeti a követőit (Jn 16:13).

Mennyire alakítja a hitünket a kulturális környezetünk és mennyiben a bibliai igazság? Hogyan különböztethetjük meg a kettőt? Beszéljünk válaszainkról a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: