TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A szülők túl gyakran nem egyeznek a család vezetésében. Az apa ritkán van gyermekeivel, azért nem ismeri természetük és vérmérsékletük sajátosságait, így nyers és szigorú. Nem uralja saját vérmérsékletét, hanem szenvedélyesen fenyít. A gyermek tudja ezt, és ahelyett, hogy alávetné magát a fegyelmezésnek, a büntetés haraggal tölti el. Az anya egyszer megengedi gyermekei helytelen magaviseletét, míg máskor ugyanazért a dologért szigorúan büntet. A gyermekek sohasem tudják, mit várhatnak, ezért abba a kísértésbe esnek, hogy megpróbálják, meddig vétkezhetnek büntetlenül. Így vetik el a gonoszság magvát, amely felnő és gyümölcsöt terem” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 267. o.).

„Az otthon legyen a legtisztább és legmagasztosabb szeretet központja. A békét, az összhangot, a szeretetet és a boldogságot kitartóan kell ápolnunk mindennap, míg végül az értékes dolgok megmaradnak a család tagjainak szívében. A szeretet palántáját gondosan kell táplálni, különben elhal. Minden jó elvet ápolnunk kell, ha azt akarjuk, hogy viruljon lelkünkben. Ki kell irtanunk azt, amit Sátán ültet a szívünkbe: az irigységet, a féltékenységet, a gonosz gyanakvást, a gonosz beszédet, a türelmetlenséget, az előítéletet, az önzést, a kapzsiságot és a hiábavalóságot. Ha megengedjük, hogy e rossz dolgok a szívünkben maradjanak, akkor olyan gyümölcsöket teremnek, amelyek sokakat megfertőznek. Ó, mily sokan ápolják azokat a mérges növényeket, amelyek tönkreteszik a szeretet értékes gyümölcseit és beszennyezik a lelket” (i. m. 166-167. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett” (Zsid 4:15, RÚF). Jézus is a mi helyzetünkbe helyezte magát, hogy jobban tudjon hozzánk kapcsolódni, így nekünk is ugyanezt kell tennünk a házastársunkkal! Próbáljunk meg egy adott helyzetet ne csak a saját szemszögünkből, hanem a társunkéból is megvizsgálni! Nézzük meg, hogyan látja a kérdést, hogyan hatott rá és miért vált ez ki belőle bizonyos érzéseket! Sokat könnyíthet ez az elv a nehéz szituációk esetében. Hogyan alkalmazhatjuk a konfliktusaink minden lehetséges területén?

2) Beszéljük meg a csoportban a következő kérdést: „A harag mindig bűn?” Indokoljuk meg az álláspontunkat!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: