MEGBOCSÁTÁS ÉS BÉKE

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény, és a próféták” (Mt 7:12). Gondoljuk végig, hogyan alkalmazható ez az elv a családi körön belül és kívül egyaránt! Írjuk le, hogy milyen esetek kerülhetnek szóba! Hittel döntsük el, hogyan járhatunk el e szerint az elv szerint!

A zsidókhoz írt levél szerzője azt tanácsolta, hogy „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsid 12:14). Még akkor sem fog mindenki hallgatni a jó szóra és megváltozni, aki bántott bennünket, amikor megteszünk minden szükséges lépést. Néhányan talán elnézést kérnek, de mások nem. Mindenesetre a mi érdekünk, főleg, ha a családtagjainkról van szó, hogy a megbocsátás korábban tárgyalt útjára lépjünk. Ráadásul a megbocsátás a konfliktus feloldásának szükségszerű része, elsősorban családi körben. Amikor valaki bűnt követ el ellenünk, akkor Isten ellensége szeret falat emelni közénk. Olyan gátat, amitől nem tudjuk azt az embert úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeret bennünket. A megbocsátás olyan döntés, aminek köszönhetően megkerülhetjük azt az akadályt. „Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem »amiképpen« megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Ezért mondja Krisztus: »Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek« (Mt 7:2)” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 168. o.).

Amikor azonban mi vagyunk a hibásak, nekünk kell törekednünk arra, hogy helyreállítsuk a másikkal való megtört kapcsolatot! Ennek az is része, hogy odamegyünk a másikhoz és kifejezzük, mennyire sajnáljuk, amit tettünk és bocsánatot kérünk. Ezt mondta Jézus: „Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat” (Mt 5:23-24, RÚF)! Jó hatása van, amikor bocsánatot és elnézést kér tőlünk, aki megbántott, és éppen ilyen jó, ha mi tesszük ezt meg!

Hogyan segít a megbocsátásban, ha azon gondolkodunk, hogy mi is bocsánatra szorulunk sok mindenért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: