TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el a „Szent kör” c. fejezetet Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 151-153. oldalán!

Egység – a legfontosabb feladat. „A keresztények legfontosabb feladata, hogy egység legyen a családban…

Minél szorosabban munkálkodnak együtt a család tagjai otthon, annál felemelőbb és hasznosabb lesz az a befolyás, amelyet az apa, az anya, a fiúk és a leányok az otthonukon kívül árasztanak” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 36. o.).

A családi egység titka. „A családban és a gyülekezetben a széthúzás és a viszály oka a Krisztustól való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz egység titka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben – habár ezektől is sok függ –, hanem a Krisztussal való egységben rejlik” (i. m. 152. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk a család ellen irányuló társadalmi hatásokról! Milyen gyakorlati tanácsokat adhatnánk olyan családoknak, amelyek éppen ezekkel küzdenek?

2) Van éppen széthullott család a gyülekezetünkben? Ha igen, akkor mivel segíthet az osztályunk az egyes családtagoknak ebben a válságos időben?

3) Beszélgessünk az alázat kérdéséről! Hogyan értsük ezt a keresztények között? Hogyan éltek már vissza ezzel az elvvel?

4) A családi egységgel kapcsolatos elvek közül melyek alkalmazhatók a gyülekezet egységére is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: