A TEREMTŐ AJÁNDÉKÁNAK ŐRZÉSE

Istennek különleges célja volt azzal, hogy az embert férfivá és nővé teremtette (1Móz 1:26-28). Mindkettő az Ő képét hordozza, de a két nem „egy testté” válása a házasságban különleges módon tükrözi az Istenség egységét a Szentháromságon belül. A férfi és a nő egysége az új élet világra hozásának lehetőségét is magában rejti, ami az istenképűség eredeti megmutatkozása az emberben.

Hogyan viszonyul a Szentírás a Teremtő tervével nem összhangban lévő szexualitáshoz? 3Móz 20:7-21; Róm 1:24-27; 1Kor 6:9-20

A Biblia mindazt elítéli, ami megmásítja vagy megrontja Isten képét az emberben. Isten a nemi élet helyes céljai felé irányítja a népét azzal, hogy megtilt bizonyos szexuális megnyilvánulásokat. Amikor az emberi gyakorlat Isten szabályaiba ütközik, az embert bűn terheli.

Hogyan viszonyuljanak a keresztény hívők a saját és mások szexualitásának kérdéseihez a bűnös világban? Milyen útmutatást kapunk ehhez? Róm 8:1-14; 1Kor 6:15-20; 2Kor 10:5; Gal 5:24; Kol 3:3-10; 1Thessz 5:23-24

A hívők várják, hogy Krisztus visszajövetelekor megszabadulnak a bűn rontásától. Hittel várakoznak, és azt tartják magukról, hogy meghaltak a bűnnek Krisztus kereszthalálában és élnek a feltámadása által. Bűnös természetüket megfeszítik, szüntelen imádkoznak, éberségre törekszenek és a Lélek erejéből igyekeznek engedelmeskedni Krisztusnak, még a gondolataikban is. Tudják, hogy Isten teremtette a testüket és a nemiségüket is, ezért Isten terve szerint akarnak élni mindezzel. Isten megbocsát azoknak, akik megbánják a bűneiket (1Jn 1:9). Az evangélium lehetővé teszi azoknak is, akik korábban szabadosan, szexuális téren bűnben éltek, hogy csatlakozzanak a hívők közösségéhez. Mivel a bűn nagymértékű torzítást vitt végbe bizonyos emberek szexuális életében, némelyek nem számíthatnak arra, hogy most teljesen helyreáll az életüknek ez a része. Bizonyára vannak, akik inkább az önmegtartóztató, egyedülálló életet választják ahelyett, hogy az Isten Igéje által tiltott nemi kapcsolatokba bonyolódjanak.

Hogyan viszonyuljon az egyház például a homoszexuálisokhoz?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: