FELHÍVÁS AZ APÁKNAK

Figyeljük meg, hogy a gyerekek életében mennyire messze ható következményei lehetnek az apák jellemtulajdonságainak, amelyeket A példabeszédek könyve megemlít!

Péld 13:22; 27:23-24 

Péld 14:26 

Péld 15:1, 18; 16:32 

Péld 15:27 

Péld 29:17 

Az édesapa jelleme közvetlenül hat a gyerekeire és arra, hogy milyen örökséget hagy rájuk. A gyerekek támogatást, szeretetet, útmutatást és mintát várnak az apjuktól. A példabeszédek könyve dicséri azokat az apákat, akik megbízhatóan járulnak hozzá a családi erőforrásokhoz és bölcsen kezelik azokat. Sokféle módon „Kárt okoz saját házának a nyerészkedő” (Péld 15:27, RÚF). Az édesapának figyelnie kell arra, hogy a családot részesítse előnyben a munkával szemben. Az istenfélő apák törekednek a türelemre és uralkodnak az érzelmeiken. Számításba veszik, hogy a gyerekeik rájuk támaszkodnak. Fegyelmezik őket, de vigyáznak, nehogy visszaéljenek hatalmukkal. A legodaadóbb apák Istent szeretnék követni, azt akarják, hogy az Ő szeretete és Igéjének tanítása irányítsa őket, és a helyes úton indíthassák el gyerekeiket. A legfontosabb, amit egy édesapa tehet a gyerekeiért, hogy szereti az édesanyjukat. A hozzá való hűsége és állandó szeretete vagy ezek hiánya óriási hatással van a gyerekek jólétére, még felnőtt korukban is.

A példabeszédek könyvének fő témája az Istenhez való hűség, a házasság és a család iránti elköteleződés, illetve a becsületesség az ember személyes és közösségi életében. A siker minden téren az egyén szívének állapotától függ. Számtalan csábítása lehet a bűnnek – akár a szex, a lustaság, a gazdagság vagy a hatalom –, de a bölcs férj és apa Istenre tekint, hogy mindig a helyes döntést hozhassa meg.

Miért fontosak az itt kifejtett erkölcsi elvek mindenki számára, függetlenül attól, hogy apák vagy sem? Milyen pozitív vagy negatív hatása volt a tetteinknek másokra, különösen a gyerekeinkre? Mi mindenben kell még körültekintőbbeknek lennünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: