TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az ókori Izrael pusztai történetét olvasva a nagy változások előtt sorra elkövetett hibáik litániáját láthatjuk, pedig megnyilvánult Isten csodálatos szeretete és hatalma. Aztán mielőtt Izrael végre beléphetett az ígéret földjére – és így egy újabb nagy kihívás elé nézett –, Mózes a következőt mondta a népnek: „Saját szemetekkel láttátok, mit tett az ÚR Baal-Peór miatt, hogyan pusztította ki közületek Istenetek, az ÚR mindazokat, akik Baal-Peórt követték. De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az ÚRhoz, ma is mindnyájan éltek. Íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és előírásai, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?! Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is” (5Móz 4:3-9, RÚF). Milyen fontos, hogy ne feledkezzünk el arról, amit az Úr tett értünk! Mi lenne jobb módja az emlékezetben tartásnak, mint az, ha megtanítjuk az utánunk jövőket? Figyeljünk fel arra is, hogy mennyire központi a szerepe itt is a családnak! Minderre meg kellett tanítaniuk a gyerekeiket. A Baál-Peórnál elkövetett bűn csak rombolta a családi életet. „A kicsapongás bűne Isten ítéletét hozta Izraelre. A nők kifejezett szándéka, hogy lelkeket ragadjanak el, nem ért véget Baál-Peórnál” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 277. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk az osztályban arról, hogyan készültünk az élet nagy szakaszaira, legyen az házasság, gyereknevelés, idős kor vagy bármi más! Miként hatottak e változások a családunkra? Mit tanultunk meg, ami segíthet másoknak is hasonló fordulópontok előtt?

2) Ismét idézzük fel Dávid szavait Salamonhoz, tekintettel a Betsabéval elkövetett bűnére, ami árnyékot vetett Dávid uralkodásának hátralevő részére és amit megsínylett a családja is! Hogyan vehetjük észre az események között az Úr kegyelmét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: