FELKÉSZÜLÉS AZ IDŐS KORRA

„A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk” (Zsolt 90:10). Mózes szavai az idő kérlelhetetlen meneteléséről szólnak. Az évek múlásával érezni kezdjük testünkben a változást. A hajunk megőszül vagy kihull, lelassulunk és mindennapi társunk lesz a sajgó fájdalom. Amennyiben megházasodtunk és gyerekeink is vannak, talán a gyerekeinknek is születnek gyerekei, és örömünket lelhetjük az unokákban. Az élet korábbi szakaszai felkészítenek az utolsóra.

Olvassuk el a 71. zsoltárt! Mit tanít ez a zsoltár nem csupán az idős korral, hanem általában az életre való felkészüléssel kapcsolatban?

A 71. zsoltár egy idősebb embertől származik, aki tapasztalja az élet változásaival járó kihívásokat, de boldog, mert mindvégig az Úrba vetette bizalmát. Úgy a legjobb megöregedni, ha már fiatalon Isten a reménységünk. A zsoltár szerzője három általános, fontos tanulságot fogalmaz meg, amit efelé az életszakasz felé haladva tanult meg.

Legyen mély és személyes kapcsolatunk Istennel! Már fiatalkorától kezdve (Zsolt 71:17) Isten volt az erőssége (Zsolt 71:1, 7) és az Üdvözítője (Zsolt 71:2). Az Úr szikla és vár (Zsolt 71:3), Ő a reménysége és a bizalma (Zsolt 71:5). Beszél Isten hatalmas tetteiről (Zsolt 71:16-17), az erejéről és hatalmáról (Zsolt 71:18) és mindazokról a nagy dolgokról, amelyeket megtett (Zsolt 71:19). Végül így kiált: „kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten” (Zsolt 71:19)?! Elmélyítik az Istennel szerzett tapasztalatunkat a vele való mindennapi beszélgetéseink, miközben tanulmányozzuk az Igét és megállunk, hogy végiggondoljuk mindazt, amit az Úr értünk tett.

Alakítsunk ki jó szokásokat! Segít az életet tovább és jobban élvezni a megfelelő táplálék, az edzés, a víz, a napfény, a pihenés stb. Figyeljünk fel különösen arra, ahogyan a zsoltáros a bizalom (Zsolt 71:3), a dicsőítés (Zsolt 71:6) és a remény (Zsol 71:14) szokásaira utal!

Szenvedélyesen szeressük Isten ügyét! A zsoltáros nem vágyott tétlen idős korra. Még visszavonultságában is dicsőíteni kívánta Istent (Zsolt 71:8), beszélni akart róla (Zsolt 71:15-18).

Milyen előnyökkel jár az öregedés? Mit tanul meg az ember akkorra, amivel fiatalabb korában még nem volt tisztában, amit elmondhat az ifjabbaknak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: