TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A Szentírás egészében találkozunk az emberi szabad akarat valóságával. Ádám és Éva még a bűneset előtt is rendelkezett szabad akarattal (Mózes első könyve 3. fejezete), amivel sajnálatos módon nem tudtak jól bánni. A tökéletes, el nem bukott lények helytelenül éltek a szabad akarattal, akkor bűnösként mennyivel inkább fenyeget bennünket ez a veszély?!

Ne feledjük, a szabad akarat pontosan azt jelenti, hogy szabad, vagyis a ránk nehezedő külső és belső nyomás alatt sem kell a rosszat választanunk. Viszont Isten bennünk rejlő ereje által jó döntést hozhatunk, a tőle kapott szabad akarattal. Tehát mennyire fontos gondosan mérlegelni a döntéseinket, különösen mivel azok hatnak a családunk életére is! Kain tönkretette a családját a szabad elhatározásából meghozott döntésével, hogy megöli a testvérét. József testvéreinek szabad akarati döntése, hogy öccsüket eladják rabszolgának, megmérgezte az édesapjuk életét. „Ő felismerte, és azt mondta: Az én fiam ruhája ez! Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet! És megszaggatta Jákób a felsőruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni próbálták, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta: Gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába! Így siratta őt az apja” (1Móz 37:33-35, RÚF).

Az egész Bibliában, ahogyan az életben is találunk példát arra, hogy a családtagok szabad akarati döntése akár jól, akár rosszul, de hatott a többiekre, amint pl. Kóré, Dáthán és Abirám esetében is láthatjuk (4Móz 16:1-32; vö. 1Móz 18:19; Dán 6:23-24).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Milyen szabad akaraton alapuló döntéseket hoztunk meg ma? Mit árul ez el az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkról? A döntéseink közül melyeket szeretnénk utólag megváltoztatni?

2) Milyen bibliai szereplők döntöttek rosszul, és mit tanulhatunk a hibáikból? Hogyan ártottak a családjuknak?

3) Mindenki bánja a rossz döntéseit. Miért számít ilyenkor különösen jó hírnek az evangélium? Milyen bibliai ígéretekre hivatkozhatunk, ha kétségbeestünk vagy bűntudat gyötör a rossz döntések miatt?

4) Ha valaki a házasságról akarna beszélgetni velünk, milyen tanácsot adnánk neki? Miért? Milyen elvekre mutathatunk rá Isten Igéjéből, amelyek segítenek ebben a fontos döntésben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: