ÁTMENETI SZAKASZOK

Az ember gyakran megszokás alapján cselekszik. Elindulunk egy bizonyos úton és minél idősebbek leszünk, annál nehezebb változtatni rajta.

Valóban nem változunk könnyen. Hány feleség panaszkodott már az évek folyamán, hogy „Meg akartam változtatni a férjemet, de…”? Isten azonban tudatosan formál bennünket, nem annyira a személyiségünket, mint a jellemünket. Tulajdonképpen ez is lényeges a megváltás tervében: Isten új emberré akar minket tenni Őbenne.

Milyen komoly változás történt a tárzusi Saul életében? Hogyan ment végbe? ApCsel 8:1, 3; 9:1-22; Gal 1:15-17

„Miután Saul teljesen engedett a Szentlélek meggyőző erejének, látta életének tévedéseit és felismerte Isten törvényének messze ható követelményeit. Ő, a büszke farizeus, aki jó cselekedeteiben bízott, most a kisgyermek alázatosságával és őszinteségével hajolt meg Isten előtt, megvallva saját érdemtelenségét, s a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeiért könyörgött. Saul a megbocsátás és elfogadás hő vágyában buzgón könyörgött…

A bűnbánó farizeus imája nem volt hiábavaló. Szívének legbensőbb gondolatai és érzései az isteni kegyelem által átalakultak és nemes képességei összhangba kerültek Isten örök szándékával. Saul számára Krisztus és igazsága értékesebb lett az egész világnál” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 80. o.).

Még ha a mi megtérésünk korántsem olyan drámai, mint Saulé volt, mindannyiunknak megvan a saját történetünk, a tapasztalatunk, miként munkálkodott az Úr az életünkben, hogy olyanná változtasson át, amilyennek szerintünk is lennünk kell. A folyamat talán hosszú és néha el sem tudjuk képzelni a változást. Ilyenkor kifejezetten fontos gondolni két bibliaszövegre és igényelni is azokat!

Olvassuk el Fil 1:6 és Róm 8:1 versét! Milyen két ígéretet találunk e részekben? Hogyan kapcsolódnak össze keresztényi életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: