TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, „A menyegzői ruha” c. fejezet, 201-219. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A küzdelem véget ér” c. fejezet, 565-578. o.

A jelenések könyve azzal zárul, amivel elkezdődött: Krisztus hatalommal és dicsőséggel teljes második adventjével, illetve Isten örök országának megalapításával. Jézus visszatérése a könyv csúcspontja, amikor végre egyesül menyasszonyával.

A könyv nem akarja ezeket az eseményeket valótlan szövegkörnyezetbe helyezni. Jézus közeli eljövetele az első valóság. A második az, hogy még mindig itt várjuk az érkezését. Várakozás közben világosan meg kell értenünk A jelenések könyve üzeneteit, ami úgy lehetséges, ha újból és újból olvassuk, egészen addig, amíg el nem érkezik a vég. A könyv üzenetei folyton arra emlékeztetnek bennünket, hogy ne a világ dolgaira figyeljünk, amíg várakozunk, hanem tekintetünket szegezzük a mennyre és arra, aki az egyetlen reménységünk! A jelenések könyvének Krisztusa a válasz minden emberi reményre és vágyra az élet rejtélyei és bizonytalanságai között. Krisztus kezében van a világ és a mi jövőnk is.

A könyv arra is emlékeztet, hogy mielőtt eljönne a vég, az egész világnak hirdetnünk kell Krisztus közeli visszatérésének az üzenetét. Ne tétlenül, hanem tevékenyen várjuk az érkezését! A Lélek és a menyasszony így kiált: „Jöjj” (Jel 22:17, RÚF), kiáltsuk mi is ezt! Ez jó hír, tehát hirdetnünk kell a világ népeinek.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljunk a millenniumra és a gonosz halottak feletti ítéletre, amire az ezer év után kerül sor! A megváltottaknak ezer év áll a rendelkezésére, hogy minden kérdésükre választ kapjanak, Isten csak utána méri ki a végső ítéletet az elveszettekre. Mit tudhatunk meg ebből az Úrról?

2) Jel 1:3 áldásokat ígér azoknak, akik hallgatják, olvassák, megfigyelik és megtartják A jelenések könyve próféciáit. Most értünk a könyv tanulmányozásának a végére. Mit fedeztünk fel benne, amire figyelnünk kell és amit meg kell tartanunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: