„ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET”

A bűn eltörlése után a föld a megváltottak otthonává alakul át. Milyen lesz majd?

Jel 21:1 verse szerint János „új eget és új földet” látott. A Biblia három égre utal: az égbolt, a világegyetem a csillagokkal és az a hely, ahol Isten lakik (lásd 2Kor 12:2). Jel 21:1 versében a föld légköre is benne van a képben. A beszennyezett föld és az ég nem viselheti el Isten jelenlétét (Jel 20:11). Görögül az új szó (kainos) minőségileg, nem pedig eredet és idő szempontjából új dologra vonatkozik. Ezt a bolygót tűz tisztítja meg és állítja helyre eredeti állapotát (2Pt 3:10-13).

Különösen érdekes az első, amit János megfigyel az új földön: nincs tenger. Amikor az apostol azt írja, hogy, „a tenger” (határozott névelővel), talán az őt Patmoszon körülvevő tengerre gondolt, ami a szemében az elválasztás és a szenvedés jelképe lett. Az új földön nem lesz tenger, ami számára azt jelentette, hogy ott nem lesz a szeretteitől való elszakadás fájdalma.

Olvassuk el Jel 21:2-8 és 7:15-17 szakaszait! Milyen párhuzam van az új föld és 2Mózes 2. fejezetében az Éden kertjének leírása között?

Isten a népe között él, ez biztosítja, hogy a helyreállított földön nem lesz szenvedés és halál. Jelenléte az Új Jeruzsálemben, az Isten sátrában (Jel 21:3) mutatkozik meg, ahol a népe között fog lakni. Isten jelenléte valóban paradicsomivá teszi az életet a helyreállított földön.

Az Úr jelenléte garantálja, hogy nem lesz ott szenvedés: se könny, se halál, se bánat, se sírás, se fájdalom nem lesz, ami mind a bűn következménye. A bűn eltörlésével „az elsők elmúltak” (Jel 21:4).

Ezt a gondolatot jól kifejezte Mária és Márta is, akik testvérük, Lázár halálakor mondták: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (Jn 11:21). Tudták, hogy a halál nem létezhet Krisztus jelenlétében. Isten az új földön lesz, Ő biztosítja a mentességet a fájdalomtól és a szenvedéstől, amit most még tapasztalunk. Ez az a nagyszerű reménység, amit Krisztus megígért és amit a vérével pecsételt meg.

Miért képezi a hitünk központi részét az új élet ígérete az új földön? Mit érne a hitünk e nélkül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: