AZ ARMAGEDDON VÉGE

Olvassuk el Jel 19:11-16 részét! Mi a neve a fehér ló lovasának? Mit jelent az, hogy éles kard jön ki a szájából? Ezek alapján hogyan lehet a győztes oldalon állni akkor, amikor eljön a vég?

Itt Krisztus második adventjének a bemutatását látjuk, annak az ígéretnek a beteljesedését, ami után minden korban vágyódtak a hívők. Jézushoz hasonlóan a nép is Isten Igéjére alapozta hitét. Jel 19:11-16 szakaszában ér tetőfokára Jézus győzelmeinek a sora: legyőzte Sátánt a mennyben, a pusztában, a kereszten és a visszatérésekor is le fogja győzni.

„Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem »fájdalmak férfia«-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki »hív és igaz«; aki »igazságosan ítél és hadakozik«. »És mennyei seregek követik… Őt« (Jel 19:11, 14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – »tízezerszer tízezer és ezerszer ezer«. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 547. o.).

2Thessz 1:8-10 szakaszában Pál a második adventről írva másik képet fest Krisztus végső győzelméről, amikor elpusztul az Isten ellen szövetkező összes szekuláris és vallási hatalom, népe pedig örökre megszabadul.

Jelenések 19. fejezete két vacsoráról ír, az egyikről a 9. versben, a másikról pedig a 17-18. versekben. Az elsőn a vendégek esznek, a másikon az embereket eszik meg. Nehéz élesebb ellentéttel érzékeltetni, hogy mi a tét a nagy küzdelemben minden egyes ember esetében! Mennyire fontos tehát, hogy komolyan vegyük a hitünket és a küldetést, amire a hitünk szólít?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: