TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Babilon teljes erkölcsi összeomlása előtt egy mennyei hang sürget, hogy „Fussatok ki belőle én népem” (Jel 18:4). Istennek sok híve különféle okok miatt még mindig Babilonban van. Az Úr végidei egyháza által hívja ki népét a hitehagyó vallási rendszerből, hogy ne legyenek részesei a bűneinek. Ki kell jönniük onnan, hogy elkerüljék a végzetét. Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen (2Pt 3:9). Jel 19:1-10 megmutatja, hogy Babilonban sok istenfélő ember hallgat majd a hívásra. Gondoljunk tehát Isten maradék egyházának hatalmas felelősségére! Ezek szerint milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten igazsága legyen a szívünkben és kitöltse Szentlelkét az életünkre?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Jel 18:4 szerint sok istenfélő ember van még Babilonban, akiket az Úr úgy szólít, hogy „én népem”. Gondolkodjunk el a következő állításon: „Ezt az üzenetet hirdetnünk kell, és míg hirdetjük, vigyázzunk, nehogy támadjuk, kárhoztassuk azokat, akiknek nincs olyan világosságuk, mint nekünk! Ne térjünk le az utunkról, hogy keményen támadjuk a katolikusokat! Közöttük sokan a leglelkiismeretesebb keresztények, akik a nekik juttatott világosságban járnak, és Isten munkálkodni fog az érdekükben. Akiknek nagy kiváltságaik és alkalmaik voltak, de nem fejlesztették ki testi, szellemi és erkölcsi erőiket… nagyobb veszélyben forognak, és Isten sokkal inkább kárhoztatja őket, mint akik hittételek tekintetében tévednek ugyan, de törekszenek arra, hogy másokkal jót tegyenek” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 374. o.). Hogyan bánjunk tehát másokkal?

2) Jelenések 17. fejezete a parázna nőt a vörös fenevadon ülve mutatja be. A 12. fejezetben lévő asszony Isten hűséges egyházát jelképezi, a 17. fejezetben bemutatott nő a hitehagyó egyházra utal, amelyik elcsábítja a világot Istentől. Milyen hasonlóság és milyen különbség van közöttük? Mit tanulhatunk ebből?

3) Az e heti szövegek a vallási és politikai világ zord állapotát írják le a Krisztus győzedelmes visszatérése előtti végső időkben. Miért olyan fontos hűségesnek, igaznak és tisztának maradnunk az Istentől kapott üzenethez pont most? Jel 16:15 versében Isten hűségre szólít a világszéles hitehagyás idején. Hogyan alkalmazhatjuk most magunkra ezt a figyelmeztetést?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: