A FENEVAD HÉT FEJE

Olvassuk el Jel 17:9-11 részét Jel 13:18 mellett! Bölcsességre van szükség ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a hét fej. Miféle bölcsességről van itt szó? Hogyan tehetünk szert rá (lásd Jak 1:5)?

Az angyal elmagyarázza, hogy a hét fej hét hegy. Néhány fordító szerint ez utalás a hét dombra, amelyekre Róma városát építették, és ezért fordítják a görög oroi („hegyek”) szót úgy, hogy „dombok”. Hét király is van, akiket a hét hegy szimbolizál. A hegyek egymást követik, nem egy időben léteznek.

A hegyek azért nem egyes királyokat szimbolizálnak, mert A jelenések könyve nem egyénekkel, hanem rendszerekkel foglalkozik. A Bibliában a hegyek gyakran világhatalmakat vagy birodalmakat képviselnek (Jer 51:25; Ez 35:2-3). A bibliai próféciákban a „királyok” királyságokat jelölnek (lásd Dán 2:37-39; 7:17). Tehát úgy tűnik, a hét hegy egymást követő hét nagy birodalmat jelent, amelyek a történelem során uralták a földet és amelyeken keresztül Sátán ellenállt Istennek, ártott a népének.

János szemszögéből nézve a birodalmak közül öt már letűnt, az egyik még állt, egy másik pedig még nem érkezett el. Nincs egységes adventista magyarázat ebben a kérdésben, de sokan úgy tartják, hogy az öt múltbéli nagy birodalom az ószövetségi időkben dominált és (időnként) ártott Isten népé­nek: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Médo-Perzsia és Görögország. János korában a Római Birodalom volt éppen hatalmon.

A hetedik királyság, amelyik „még nem jött el”, Jelenések 13. fejezetének tengerből feljövő fenevada – a pápaság, amely Isten népe fölött uralkodott és bántotta azt. János kora és a Római Birodalom bukása után kellett jönnie. A történelem bizonyította ennek – az események kibontakozása előtt több évszázaddal leírt – próféciának az igazságát.

János továbbá azt hallotta, hogy a vörös fenevad egy nyolcadik világhatalom, noha a hét fej (világhatalom) egyike. A hét közül melyik? Mivel a fejek egymást követik időben, a hetedikből, ami a halálos sebet kapta, lesz a nyolcadik fej. A nyolcadik világhatalom idejében tűnik fel a vörös fenevad a hátán a parázna Babilonnal, hogy véghezvigye annak céljait. Ma a halálos seb begyógyulásának idejében élünk. A nyolcadik világhatalom pontosan a vég előtt tűnik fel a színen, majd elpusztul.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: