A VÖRÖS FENEVAD

Jel 17:3 a vörös fenevadat hasonló kifejezésekkel írja le Jelenések 13. fejezetének tengerből feljövő fenevadához, ami háborút indított Isten népe ellen és legyőzte azt (Jel 13:5-7). Az üldözés korábbi korszaka miatt kellett a tiszta asszonynak a pusztába menekülnie az ezerkétszázhatvan nap/év prófétai korszakára, Kr. u. 538-1798 között (Jel 12:13-14). Az ökumenizmus korában élő protestánsok jól tennék, ha emlékeznének a rettenetes múltbéli üldözésre, hiszen a prófécia szerint valami hasonló, csak még rosszabb következik majd.

Vö. Jel 17:8 és 13:8 verseinek szövegét! Hogyan világít rá Jel 13:3 a fenevad létének és tevékenységének három szakaszára?

A vörös fenevadról azt mondja, hogy volt és nincs, majd a mélységből emelkedik ki és pusztulásba megy. Ez a háromtagú kifejezés elsősorban a Jahve név hamisítványa – „aki van, aki volt, és aki eljövendő” (Jel 1:4, RÚF; lásd még Jel 4:8). Rámutat a fenevad létezésének három szakaszára is: A fenevad „volt”, azaz létezett a múltban. Korábbi tevékenysége negyvenkét prófétai hónapig tartott, amit ezerkétszázhatvan nap/év jelöl még (lásd Jel 13:5; 9. tanulmány, vasárnapi rész). Már „nincs”. A fenevad 1798-ban halálos sebet kapott (lásd Jel 13:3), ezért nem létezett, legalábbis üldözőként. Egy időre eltűnt a világ színpadáról, de életben maradt. Végül a halálos seb begyógyulásával a fenevad megelevenedik, visszanyeri hatalmát és teljes sátáni dühében tombol. Jelenések 17. fejezete a Jel 13:1-8 részében megjelenő fenevadat mutatja be a halálos seb begyógyulásának idején. A felélénkült fenevadon ül a parázna Babilon. Egy rövid időre ismét létrejön a vallás és a politika a középkorban is létező egysége, és újból elkezdődik az üldözés.

„Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók meginognak és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 516. o.). Mire figyelmeztessenek bennünket e szavak a keresztényi életünkkel kapcsolatban, még mielőtt teljesednének a végső események?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: