SÁTÁN UTOLSÓ NAGY MEGTÉVESZTÉSE

Jel 16:12 szerint azért szárad ki az Eufrátesz, hogy utat készítsen „a napkelet felől jövő királyoknak”. Az Ószövetségben „a napkeletről jövő királyok” (RÚF) az északról érkező Círust és a seregeit jelentették, akik aztán kelet felől közelítették meg Babilont (Ézs 41:25). Isten népe azért térhetett haza az otthonába, mert ők elfoglalták Babilont (Ézs 44:27-28). Hasonlóképpen az Eufrátesz szimbolikus kiszáradása is utat készít a keletről érkező királyoknak, hogy szabadulást hozzanak Isten végidei népének.

Jel 16:12 versében a keletről jövő királyok Krisztust és mennyei angyalainak a seregét jelentik. A második adventkor Jézus „fehér és tiszta gyolcsba” (Jel 15:6), a bűntelen angyalok ruhájába öltözött angyalok seregével (Jel 19:14) tér vissza. Krisztus a mennyei seregek kíséretében a népét elnyomó sátáni erők felett győzelmet arat, amint Jel 17:14 írja. A második advent előtt az Isten népe ellen vívott végső harc lesz az armageddoni csata.

Olvassuk el Jel 16:13-14 verseit! Milyen szerepet játszik a három tisztátalan lélek az armageddoni csatára való felkészülésben? Miért nevezhetjük ezeket A jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet sátáni hamisítványainak (lásd 1Tim 4:1)?

A próbaidő lezárulásához vezető végső események minden embert arra késztetnek, hogy eldöntse, melyik oldalra fog állni az armageddoni csatában. Ennek a lelki háborúnak az előjátékaként János lát három ördögi, békákra emlékeztető lelket. Amikor Sátán végső kísérletet tesz a megtévesztésre, a démoni, hazug lelkeknek is szerepe lesz.

A sárkány (a pogányság és a spiritizmus), a tengerből feljövő fenevad (római katolicizmus) és a hamis próféta (hitehagyóvá lett protestantizmus) fog össze Sátán vezetése alatt (lásd Jel 13:11-12). Sátán által a bárányhoz hasonló fenevadat képes lesz csodákat és jeleket tenni (lásd Jel 13:13-17), így spiritiszta megnyilvánulásokat is. A csodák és jelek részét képezik Sátán végidei megtévesztő stratégiájának, amivel ráveszi a világot, hogy inkább őt kövessék, mint az igaz Istent. Az Istennel és igazságával szembeni gyűlölettől elvakultan a világ vezetői könnyen elhiszik Sátán hazugságait, amelyeket tetszetős vallási köntösbe bújtat (2Thessz 2:9-12). Végül egyesítik erőiket a világ végéhez vezető, utolsó harcban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: