TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Az utolsó figyelmeztetés” c. fejezet, 517-524. o.

A jelenések könyve megmutatja, a vég idején Isten arra szólítja népét, hogy hirdesse a világnak a végidei evangéliumot. Ijesztőnek, szinte lehetetlennek tűnik az előttünk álló feladat, de Isten erejének az ígéretét kapjuk.

„Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította…

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 523-524. o.).

Isten utolsó üzenetének a hirdetése végül hatalmas választóvonalat húz az emberek közé, és a világ két táborra fog oszlani: azokra, akik szeretik Istent és engedelmeskednek neki, illetve azokra, akik a fenevadat követik és annak engedelmeskednek. A Biblia két aratásként ír erről az elválasztásról: a búzát csűrökbe gyűjtik (Jel 14:14-16), a szőlőt pedig borsajtókban tapossák ki (Jel 14:17-20). A jelenések könyve 17-18. fejezetei erről a végső szétválasztásról szólnak.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondolkodjunk el azon, hogy ki hirdeti a hármas angyali üzenetet a hetednapi adventistákon kívül? Ezek szerint valójában mennyire fontos a munkánk? Mennyire kell komolyan vennünk?

2) Vajon az ítélet gondolata miért olyan népszerűtlen sok keresztény szemében? Miért időszerű a mai keresztények számára az advent előtti ítélet fogalma? Hogyan segíthetünk a hittestvéreinknek jobban megérteni az advent előtti ítélet igazi jelentését?

3) Gondoljunk a szombat kérdésére az utolsó események összefüggésé­ben! A kérdés az, hogy kit imádunk: azt, aki „teremtette a mennyet és a földet” (Jel 14:7) vagy a fenevad által szimbolizált hatalmat? A Biblia tanítása szerint a hetednapi szombat a legrégibb (1Móz 2:2-3), legalapvetőbb jele annak, hogy Isten „teremtette a mennyet és a földet”. Ennek a fényében miért van olyan kiemelkedő szerepe a végső krízisben a szombatnak, Isten egyik parancsolatának (Jel 14:12)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: