A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE

Hogyan írja le Jel 14:12 verse Isten hűséges népét?

Isten hűséges népével szemben Jel 14:9-10 azoknak a sorsára figyelmeztet, akikre Isten haragja vár. Az Ószövetség Isten haragjának kitöltését szimbolikusan úgy ábrázolja, mint a bor kiivását a pohárból (Jer 25:15-16). A fenevadat imádókra érkező ítélet súlyosságát az fejezi ki, hogy Isten haragjának bora „elegyítetlenül” töltetik a haragjának poharába (Jel 14:10). Az ókori időkben az emberek gyakran vízzel keverték a bort, hogy csökkentsék mámorító erejét, Isten haragjának bora azonban „elegyítetlen” (akratou). A hígítatlan, nem kevert bor azt jelképezi, hogy Isten haragja teljes erővel árad, anélkül, hogy kegyelemmel keveredne.

Olvassuk el Jel 14:10-11 szakaszát 20:10-15 verseivel együtt! Milyen megvilágítást ad Ézs 34:8-10 és Júd 7. erre a kijelentésre vonatkozóan: „gyötrődésük füstje felszáll örökkön-örökké” (RÚF)?

A tűz és a kénkő az ítélet végrehajtásának az eszközei, a teljes megsemmisülésre utalnak (1Móz 19:24; Ézs 34:8-10). Jól ismert kép a Bibliában, hogy felszáll a pusztítás füstje. Ézsaiás megjövendölte, hogy Edomot tűz és kénkő pusztítja el: „Éjjel és nappal nem alszik, örökre fölgomolyog füstje” (Ézs 34:10). Júdás Sodoma és Gomora sorsáról mondja, hogy „örök tűznek büntetését” szenvedte el (Júd 7). Ezek a bibliaszövegek nem vég nélküli égésről beszélnek, hiszen ma e városok közül egyik sem ég. A következmény örök, nem maga az égés. A jelenések könyvében az „örök” tűz a megsemmisülésre utal. A teljes megsemmisülésig fog égni a tűz, amíg maradéktalanul megemészt mindent, már nem lesz mit elégetnie.

Hálásak lehetünk azért, hogy a pokol tüze nem kínozza egy örökkévalóságon át az elveszetteket, de a büntetés azért elég szörnyű, végleges és súlyos. Mit mondhatunk tehát a szent feladatunkról, hogy figyelmeztetnünk kell az embereket arra, ami közeleg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: